Σήμερα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους

Συνταξιούχοι / Εικονογραφική φωτογραφία: ΕΠΑ-ΕΦΕ / ANDREJ CUKIC

Όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλει δηλώσεις για παράταση εργασιακού βίου, σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία υπήρχε δυνατότητα συνταξιοδότησης σε ηλικία 67 ετών, λήγει σήμερα η προθεσμία για την καταγγελία των συμβάσεων παράτασης λόγω ηλικίας.

Η εταιρεία συμβούλων «Proagens» εξηγεί ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου πέρυσι οι εργαζόμενοι μπορούσαν να ζητήσουν παράταση του επαγγελματικού τους βίου ακόμη και μετά τη συμπλήρωση των 64 ετών, αλλά ότι με τις τροποποιήσεις του Νόμου για τις Εργασιακές Σχέσεις από τις 14 Ιουλίου 2021, η δυνατότητα καταργήθηκε.

- Η δυνατότητα του εργαζομένου να ζητήσει παράταση της σύμβασης εργασίας μετά το 64ο έτος της ηλικίας του, έως το 67ο έτος της ηλικίας του κατ' ανώτατο όριο, βάσει γραπτής δήλωσης για παράταση εντός νομίμως καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ετησίως: έως τον Αύγουστο. 31 κάθε έτος, κατά το έτος και προηγείται του έτους για το οποίο ζητείται η παράταση της σύμβασης εργασίας. Η δήλωση του εργαζόμενου ήταν δεσμευτική για τον εργοδότη.

Οι υποβληθείσες δηλώσεις για παράταση των συμβάσεων εργασίας έως τις 31 Αυγούστου 2021 ισχύουν μέχρι τη λήξη του χρόνου για το οποίο παρατείνονται και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022 - Άρθρο 2 του Νόμου για την Εργασία (151/21) - εξηγεί η «Proagens».

Από εκεί τονίζουν ότι αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και για τους διοικητικούς λειτουργούς που πρέπει να συνταξιοδοτηθούν με την ηλικία των 64 ετών.

– Σε ΦΕΚ αρ. 215/21, δημοσιεύθηκαν τροποποιήσεις και προσθήκες στον Νόμο περί Διοικητικών Υπαλλήλων (σε ισχύ στις 24.09.2021 Σεπτεμβρίου 98). Η τροπολογία αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 64, στο οποίο, πέραν των υφιστάμενων προϋποθέσεων για τη λύση της εργασιακής σχέσης του διοικητικού υπαλλήλου, ρυθμίζεται επακριβώς η κατ' ισχύ νόμου λύση της εργασιακής σχέσης του διοικητικού υπαλλήλου, εφόσον αυτός φτάνει το 15ο έτος της ηλικίας του και τα XNUMX έτη συντάξιμης υπηρεσίας - πείτε « Proagents».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι πρέπει να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 64 ετών, με τις γυναίκες να επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στα 62. Προϋπόθεση για τη λήψη σύνταξης είναι η εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών. Υπάρχουν εξαιρέσεις για μεταγενέστερη συνταξιοδότηση στον δημόσιο τομέα - στον τομέα της υγείας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές τις μέρες, υπήρξε σάλος για τις προτεινόμενες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία που θα επέτρεπαν σε δικαστές και εισαγγελείς να λάβουν παράταση του επαγγελματικού τους βίου έως και 67 χρόνια. Όμως αυτή η πρόταση απέτυχε.

Βίντεο της ημέρας