Σήμερα γιορτάζονται οι Άγιοι Απόστολοι Σίλας, Σιλουάν, Ημισέληνος, Επένετ και Ανδρόνικος

Οι άγιοι απόστολοι Σίλας, Σιλουανός, Κρίσκεντ, Επενήτος και Ανδρόνικος

Όλοι είναι από τους εβδομήντα αποστόλους. Ο Άγιος Σίλας στάλθηκε από την Ιερουσαλήμ στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα για να λύσουν τη διαφορά μεταξύ των πιστών σχετικά με την περιτομή, δηλαδή να μην περιτμηθούν οι Εθνικοί που προσηλυτίζουν στον Χριστιανισμό (Πράξεις 15, 22). Μετά από αυτό, ο Σίλας ταξίδεψε με τον Παύλο μέσω της Ασίας και της Μακεδονίας και έγινε επίσκοπος Κορίνθου, όπου και αναπαύθηκε ειρηνικά. Ο Σιλουανός βοήθησε τους δύο κύριους αποστόλους (1Πτ. 5, 12· 2Κορ. 1, 19). Ως επίσκοπος στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε πολύ και υπέφερε πολύ μέχρι που αντάλλαξε την επίγεια ζωή με την ουράνια. Ο Criskent ήταν συνάδελφος του Αγίου Αποστόλου Παύλου (2Τιμ. 4, 10), και στη συνέχεια επίσκοπος στη Γαλατία, όπου υπέστη μαρτύριο για τον Χριστό την εποχή του Τραϊανού. Ο άγιος Επενήτος, τον οποίο αναφέρει ο Άγιος Απόστολος Παύλος (Ρωμ. 16, 5), ήταν επίσκοπος στην Καρχηδόνα. Ο Ανδρόνικος (Ρωμ. 16, 7), επίσκοπος Παννονίας, αναφέρεται χωριστά, στις 17 Μαΐου.

Βίντεο της ημέρας