Μερικά από τα νέα έντυπα εγχειρίδια έχουν φτάσει σε μαθητές δημοτικού

Σύμφωνα με την καθιερωμένη δυναμική πραγματοποιείται η παράδοση των σχολικών βιβλίων για την Α', Β', Δ' και Ε' τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των σχολικών βιβλίων στο πλαίσιο της πρώτης εκτυπωτικής σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει τα σχολικά βιβλία της Δ' τάξης στη μακεδονική γλώσσα και τα μαθηματικά, στη μακεδονική διδακτική γλώσσα και τα εγχειρίδια στην τουρκική γλώσσα για την τέταρτη και την πέμπτη τάξη. στην τουρκική γλώσσα διδασκαλίας. Η παράδοση των σχολικών βιβλίων σύμφωνα με τη δεύτερη και τρίτη σύμβαση θα γίνει αυτή την εργάσιμη εβδομάδα, αναφέρουν σε σημερινή τους ανακοίνωση.

Όπως προσθέτει το Υπουργείο, πρόκειται για 18 σχολικά βιβλία.

Στη μακεδονική γλώσσα διδασκαλίας: Μακεδονική γλώσσα για την πρώτη και τη δεύτερη τάξη, μαθηματικά για την πρώτη τάξη, φυσικές επιστήμες για την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη τάξη, ιστορία και κοινωνία για την τέταρτη και πέμπτη τάξη. Στην τουρκική γλώσσα διδασκαλίας: Εγχειρίδιο τουρκικής γλώσσας για την πρώτη και τη δεύτερη τάξη. Στην αλβανική διδακτική γλώσσα: εγχειρίδιο μαθηματικών για την τέταρτη τάξη και εγχειρίδια αλβανικής γλώσσας για τη δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη τάξη. Στη σερβική γλώσσα διδασκαλίας: εγχειρίδια σερβικής γλώσσας για τη δεύτερη, τετάρτη και πέμπτη τάξη και ένα εγχειρίδιο μαθηματικών για την τέταρτη τάξη, διευκρινίζει η ανακοίνωση.

Αμέσως μετά αρχίζει η παράδοση των σχολικών βιβλίων της τέταρτης σύμβασης, δηλαδή των διδακτικών εγχειριδίων αλβανικής γλώσσας και μαθηματικών για την πρώτη δημοτικού, φυσικών επιστημών για την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη τάξη και ιστορία και κοινωνία για την τέταρτη και πέμπτη τάξη, όλα στην αλβανική διδακτική γλώσσα.

Τα νέα εγχειρίδια θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, www.e-ucebnici.mon.gov.mk. Το Υπουργείο απευθύνει έκκληση στους γονείς να μην κάνουν περιττά έξοδα και να αντιγράφουν σχολικά βιβλία, γιατί τα έντυπα βιβλία θα διατίθενται δωρεάν σε κάθε μαθητή.

Αμέσως μετά την εκτύπωση και παράδοση των εγχειριδίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνεχίζεται η εκτύπωση αρκετών νέων σχολικών βιβλίων για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας, μαζί με άλλους αρμόδιους φορείς, συνεχίζει συνεχώς να επενδύει σε νέα προγράμματα σπουδών και εγχειρίδια, γιατί αυτή είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για μια ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία, τονίζει το υπουργείο.

Βίντεο της ημέρας