Μπίνγκο είναι ό,τι σύνταξη θα σου υπολογιστεί, δεν υπάρχουν παραστατικά, υπάρχουν «πλεονάζοντα» χρήματα, έδειξε ο έλεγχος του Ταμείου ΠΙΟΜ

Φωτογραφία: «Ελεύθερος Τύπος» / Ντράγκαν Μιτρέσκι

Το ηλεκτρονικό σύστημα διαθέτει ενσωματωμένους ελέγχους και αυτόματη λήψη δεδομένων χρήστη, ποσών πληρωμής και συντελεστών προσαρμογής συντάξεων, αλλά συμβαίνει ότι οι παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται ο προσδιορισμός του ποσού των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν λαμβάνονται πλήρως, τα οποία γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος από σφάλματα στους υπολογισμούς και υπάρχει μικρή βεβαιότητα για διορθώσεις χωρίς αντίδραση από τον χρήστη, αναφέρει η έκθεση ελέγχου

Αδιάθετα χρήματα στον λογαριασμό του Ταμείου ΠΙΟΜ, ανεπαρκείς υπολογισμοί συντάξεων, καταβολή συντάξεων σε θανόντες, έλλειψη απαραίτητου προσωπικού είναι οι επισημάνσεις που επισημαίνουν εδώ και χρόνια οι ελεγκτές και περιλαμβάνονται και στη νέα έκθεση που συνέταξε η Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο ΣΑΟ έχει παρατηρήσει ότι γίνονται τεχνικά λάθη, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μη ρεαλιστικούς υπολογισμούς συντάξεων.

«Το ηλεκτρονικό σύστημα έχει ενσωματωμένους ελέγχους και αυτόματη λήψη δεδομένων χρήστη, ποσών πληρωμής και συντελεστών προσαρμογής συντάξεων, αλλά συμβαίνει οι παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται ο καθορισμός του ποσού των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων, λόγω τεχνικών προβλημάτων, να μην κατεβαίνουν πλήρως. σωστά, γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος σφαλμάτων στους υπολογισμούς και υπάρχει μικρή βεβαιότητα για διορθώσεις χωρίς αντίδραση από τον χρήστη», αναφέρει η έκθεση ελέγχου.

Εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, υπάρχουν και ασφαλισμένοι για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο του Ταμείου και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην παροχή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη της αρχαιότητας από τα αρμόδια νομικά πρόσωπα και φορείς.

«Συνήθως μιλάμε για εκκαθαρισμένες οντότητες, για τις οποίες δεν βρίσκεται πάντα η κατάλληλη τεκμηρίωση στο Κρατικό Αρχείο και η διαδικασία ψηφιοποίησης αυτής της τεκμηρίωσης δεν έχει ξεκινήσει καθόλου», τόνισε ο ελεγκτής.

Σύμφωνα με την Έκθεση, έως και 2,5 εκατ. ευρώ από τις εισφορές είναι αδιάθετες και έτσι παραμένουν στο λογαριασμό και δεν εγγράφονται στους υπολογισμούς όσων πληρώνουν για τις ημέρες σύνταξης.

«Στον λογαριασμό πληρωμών του Ταμείου - λογαριασμός πληρωμής και διανομής εισφορών για συνταξιοδοτική και αναπηρική ασφάλιση, στο τέλος του 2021 υπάρχουν αδιάθετα κεφάλαια ύψους 156.102.000 denar (περίπου 2,5 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων μέρος στο ποσό 90.971.000 denar (περίπου 1,5 εκατ. ευρώ) είναι υπόλοιπα του προαναφερθέντος λογαριασμού προηγούμενων ετών, τα οποία το Ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για πληρωμές συντάξεων και οι ασφαλισμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από το ΠΔΕ. .

Σύμφωνα με την εξήγηση, τα χρήματα που διατέθηκαν είναι από αδιάθετα κεφάλαια, τις περισσότερες φορές κατά την καταβολή εισφοράς για μερική απασχόληση και προσωρινά προσλαμβανόμενα άτομα για τα οποία το Ταμείο δεν έχει λάβει κατάλληλες αιτήσεις/διαγραφές για απασχόληση και εγγραφή οφειλέτη, τότε αγνώστων στοιχείων πληρωμές προκύπτουν ως αποτέλεσμα υποβληθέντων μηνιαίων υπολογισμών για μισθό με λανθασμένα στοιχεία ή με αλλαγμένους προσωπικούς ή φορολογικούς αριθμούς ή σε περίπτωση μερικών ή εσφαλμένων (περισσότερων ή λιγότερο) καταβληθέντων ποσών από τους υπόχρεους.

Προκειμένου να επιλυθεί μέρος των αγνώστων πληρωμών, το Ταμείο εκδίδει συνεχώς αποφάσεις επιστροφής χρημάτων για τα λανθασμένα καταβληθέντα ποσά, που καταρτίζονται από το Τμήμα Είσπραξης Εισφορών βάσει αιτήματος που υποβλήθηκε, αλλά η είσπραξη έχει μικρό αποτέλεσμα, σημειώνει ο ελεγκτής.

Τα παλιά προβλήματα από την εποχή που δεν υπήρχε η έννοια του μεικτού μισθού, άρα ο μισθός καταβαλλόταν χωριστά, ειδικά οι εισφορές - σύνταξη και υγεία. Οι περισσότερες από τις απαιτήσεις για απλήρωτες εισφορές από το 2008 προέρχονται από ανενεργά ομόλογα ή ομόλογα για τα οποία έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης και για τα οποία υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την είσπραξη. Μετάφραση στην πράξη, αυτό που λέει η Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία είναι οι πολυάριθμες περιπτώσεις στην καθημερινότητά μας όταν εργαζόμενοι που εργάζονταν έμειναν χωρίς σύνταξη ή όταν συνταξιοδοτήθηκαν αντιμετώπισαν την οδυνηρή αλήθεια ότι τους έλεγαν ψέματα για πολλά χρόνια και τις συνταξιοδοτικές τους εισφορές δεν πληρώθηκε.

«Η κίνηση των απαιτήσεων που προέκυψε μέχρι το 2008 παρουσιάζει πτωτική τάση που δεν είναι αποτέλεσμα πραγματοποιηθείσας είσπραξης των απαιτήσεων. Το ταμείο διαγράφει συνεχώς τις απαιτήσεις εταιρειών που έχουν ειδοποιηθεί από την αρμόδια κρατική αρχή ότι έχουν εκκαθαριστεί ή/και διαγραφεί από τα αρχεία, γι' αυτό και το ποσό των απαιτήσεων έχει μειωθεί, το οποίο για την περίοδο από το 2016 έως το 2021 ανέρχεται σε 3.838.459.000 MKD (62,4, 2008 εκατ. ευρώ ν.ζ.) και αναμένεται ότι στο μέλλον μεγάλο μέρος των υπολοίπων απαιτήσεων που έγιναν μέχρι το XNUMX θα διαγραφούν επίσης λόγω μη είσπραξης», εξήγησε η ΣΑΟ.

 

Παίρνουν σύνταξη από τον αποθανόντα, τις αμφίβολες πληρωμές των 2,5 εκατ. ευρώ

Με βάση αποζημιώσεις για συντάξεις που καταβλήθηκαν σε αποβιώσαντες δικαιούχους, προσωρινές συντάξεις, οικογενειακές συντάξεις ή άλλου είδους αβάσιμες συντάξεις, στα λογιστικά βιβλία του Ταμείου εμφανίζονται απαιτήσεις πολιτών συνολικού ποσού 3,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι επισφαλείς και αμφισβητούμενες είναι 2,5 εκατομμύρια, που αντιπροσωπεύει μείωση 2,1 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2020. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, αυτό αντιπροσωπεύει ανεπαρκές επίπεδο είσπραξης αυτών των αξιώσεων παρά τη συνεχή δημιουργία υποθέσεων για ζημιές από πολίτες.

Οι εκτελεστές στράφηκαν στο Ταμείο

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι είναι καθιερωμένη πρακτική ορισμένων εκτελεστών να εκτελούν εκτελεστές εντολές, στις οποίες οι δικαιούχοι συντάξεων εμφανίζονται ως οφειλέτες και τα κεφάλαια αποσύρονται απευθείας από τον λογαριασμό του Ταμείου.

«Μετά από ανάλυση, το Ταμείο διαπιστώνει ότι ορισμένοι εκτελεστές, αφού ειδοποιήθηκαν από την υπηρεσία εμπειρογνωμόνων του Ταμείου ότι δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν την εντολή εκτέλεσης για διάφορους λόγους (απεβίωσε δικαιούχος σύνταξης, δικαιούχος με το χαμηλότερο ποσό σύνταξης, δικαιούχος για του οποίου ήδη παρακρατείται το 1/3 της σύνταξης σύμφωνα με άλλο εκτελεστικό διάταγμα) προχώρησε σε εκτέλεση απευθείας από τον λογαριασμό του Ταμείου» αναφέρει η Έκθεση και εξηγεί ότι το 2021 8 εκτελεστές απέσπασαν με αυτόν τον τρόπο 20.000 ευρώ.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας