Το κινηματογραφικό πρακτορείο έβαλε τον εαυτό του σε μια ψεύτικη ταινία ότι είναι πάνω από όλους τους νόμους

Πρακτορείο Κινηματογράφου / Φωτογραφία: MIA

Δεκάδες πιθανές αξιόποινες πράξεις, κατάχρηση υπηρεσιακής θέσης ή αμελής λειτουργία της υπηρεσίας εξαιτίας της οποίας έχει πληγεί ο κρατικός προϋπολογισμός, περιπτώσεις νεποτισμού και πελατείας, ενδεχόμενης διαφθοράς και κατάφωρης παραβίασης των νόμων έχει καθορίσει η Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των κατάσταση στο Πρακτορείο Κινηματογράφου (AF), που συγκροτήθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος πραγματοποίησε τον έλεγχο τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024. Στην «Sloboden Pechat» ανήκει η έκθεση της ομάδας εργασίας, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργείο στις αρχές αυτού του μήνα, και η οποία επιβεβαίωσε και διεύρυνε τα πορίσματα της Κρατικής Υπηρεσίας Ελέγχου, της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, της Διεθνούς Διαφάνειας, καθώς και τις προηγούμενες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του ίδιου του Υπουργείου για το έργο του Οργανισμού Κινηματογράφου, το οποίο είναι κυβερνητικό όργανο σύμφωνα με τον Νόμο για την Κινηματογραφική Δραστηριότητα.

Κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, από το 2017 έως σήμερα, διευθυντές του Οργανισμού που διορίζονται από την κυβέρνηση είναι οι Gorjan Tozia, Bojan Lazarevski και Vladimir Angelov, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής του ιδρύματος από τον Φεβρουάριο του 2024. Οι περισσότερες από τις νομικές παραβιάσεις σημειώθηκαν κατά την περίοδο κατά την οποία ο Λαζαρέφσκι, ο οποίος προηγουμένως ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ήταν διευθυντής. Η κυβέρνηση, αν και γνώριζε για την κακή απόδοση του Οργανισμού και είχε λόγους να αποπέμψει τον Λαζαρέφσκι επειδή δεν ενέκρινε τις ετήσιες εκθέσεις, δεν το έκανε.

- Η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε τις εκθέσεις για το έργο του AF, ούτε προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες για τον διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις αρνητικές απόψεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Κυβέρνηση θεώρησε τις αναφορές ως υλικό ενημέρωσης, κάτι που αντίκειται στον Νόμο για την κινηματογραφική δραστηριότητα - αναφέρεται στην Έκθεση, η οποία βρίθει από διαπιστωμένες παρατυπίες.

Εν ολίγοις, διαπιστώθηκε ότι 39 έργα έλαβαν περίπου 50 εκατομμύρια denar (813 χιλιάδες ευρώ), αλλά δεν έκαναν ταινίες ούτε επέστρεψαν τα χρήματα. Το πρακτορείο ανέχτηκε πλαστά έγγραφα που υποβλήθηκαν από προνομιούχους παραγωγούς, όπως η List Production. Η ομάδα εργασίας διαπίστωσε επίσης ότι οι διαγωνισμοί είχαν στηθεί από άτομα με σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ότι ο Οργανισμός πλήρωνε παράνομα χρήματα στην Εταιρεία Κινηματογράφου της Μακεδονίας εδώ και χρόνια. Αυτή η Εταιρεία, που είναι η διοργανώτρια του Φεστιβάλ Αδελφών Μανάκη, δεν έχει υποβάλει οικονομικούς απολογισμούς για αυτό εδώ και χρόνια. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι μέσω του φεστιβάλ «Χρυσή Κορνίζα» έγινε παράνομη εξαγωγή χρημάτων.

- Το κινηματογραφικό πρακτορείο εργάζεται με αδιαφανή, αδιάφορο, ανεύθυνο τρόπο, ευνοεί μια συγκεκριμένη ομάδα παραγωγών στο έργο του και λειτουργεί αντίθετα με τον Νόμο περί Κινηματογράφου και άλλους νόμους. Το έργο του AF υποτάσσεται στον υποκειμενισμό ενός μικρού αριθμού προσώπων που έχουν καθοριστικές λειτουργίες στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Μια τέτοια διαπιστωμένη επιχείρηση δημιουργεί αμφιβολίες για την ύπαρξη και ενδείξεων παραβίασης του Ποινικού Κώδικα - αναφέρει η Έκθεση.

Σημειώνεται ότι υπάρχει άνιση εφαρμογή των νόμων σε όλες τις εταιρείες παραγωγής. Από επιθεωρητική εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού διαπιστώθηκε ότι η «List Production» υπέβαλε λανθασμένα στοιχεία στον διαγωνισμό και το Διοικητικό Συμβούλιο της AF δεν συζήτησε την ανάγκη συγκεκριμένων ενεργειών για το λόγο αυτό, ούτε έλαβε απόφαση σχετικά με τον παραγωγό.

- Από την άλλη, για δήθεν ψευδή δήλωση της «Banana Film», το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση όλων των έργων της «Banana Film» του Μίλτσο Μάντσεφσκι. Τέτοιες ενέργειες δείχνουν προφανή επιλεκτικότητα στη δράση - σημειώνει η ομάδα εργασίας στην έκθεση.

Το πρακτορείο δεν έλεγχε καθόλου αν οι οίκοι παραγωγής δούλευαν και οι ταινίες για τις οποίες έπαιρναν χρήματα με προσυμβόλαια, δεν τους ζήτησε να υποβάλλουν τακτικά εξαμηνιαίες αναφορές και δεν απαιτούσε την επιστροφή των εξαρτημάτων από αυτούς τους οίκους παραγωγής ότι δεν θα γύριζε τις ταινίες μέσα σε πέντε χρόνια, αν και είναι νομική υποχρέωση του Οργανισμού, προκειμένου να μην ζημιωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

- Από τα έργα που καλύφθηκαν από την επιθεώρηση, η ομάδα εργασίας απέκτησε την πεποίθηση ότι στις ίδιες συνθήκες, όταν αρκετοί παραγωγοί ταινιών εκπλήρωσαν τους όρους των προσυμβάσεων και απέκτησαν το δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις, ο διευθυντής του AF επέλεξε με διακριτικότητα με ποιον θα συνάψει συμβόλαιο και σε ποιον θα απένειμε χρήματα για μια ταινία και δεν έστελνε ειδοποιήσεις με αιτιολογία σε όσους απορρίπτονταν. Αυτό αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ότι ο διευθυντής του AF έχει τοποθετήσει ορισμένους παραγωγούς ταινιών σε προνομιακή θέση, γεγονός που δημιουργεί ενδείξεις ότι έκανε κατάχρηση της επίσημης θέσης του. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι ορισμένα έργα έχουν πληρωθεί έως και το 90 τοις εκατό του ποσού ήδη στην αρχή των γυρισμάτων και δεν έχουν καν προβληθεί. Η AF δεν τηρεί ενημερωμένα αρχεία για την υλοποίηση κινηματογραφικών έργων και πραγματοποιεί πληρωμές σε εταιρείες παραγωγής αδιαφανώς και χωρίς να τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις. Ο οργανισμός επίσης δεν παρακολουθεί τη σημασία των τραπεζικών εγγυήσεων - αναφέρει η έκθεση.

Ένα σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία του AF, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ότι το έργο του Οργανισμού εκτελείται ως επί το πλείστον από ξένους και οι υπάλληλοι δεν συμμετέχουν τακτικά στις εργασίες. Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ειδοποίηση του Διαμεσολαβητή, ο οποίος παρατήρησε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν επιδεινωθεί στην AF και το ίδιο δήλωσε η ίδια η ομάδα εργασίας, η οποία διαπίστωσε ότι η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων σε μεγάλο βαθμό γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους χρήση αντιεπαγγελματικού και ανήθικου λόγου.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι η AF είχε παρανόμως βραβεύσει χρήματα στην Εταιρεία Παραγωγών Ταινιών για αρκετά χρόνια. Τα χρήματα από το 2018 έως το 2021 έχουν εγκριθεί από τον Μπράνκο Πετρόφσκι, ο οποίος τότε ήταν οικονομικός σύμβουλος του διευθυντή της AF και πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Εταιρείας Εργαζομένων του Κινηματογράφου.

- Το Κινηματογραφικό Πρακτορείο, βάσει μνημονίου πενταετίας, κατέβαλε στην Εταιρεία Κινηματογραφικών Εργαζομένων 7 εκατ. denar (115 χιλιάδες ευρώ). Πρόεδρος της Εταιρείας είναι ο Igor Ivanov - Izzi και Γενικός Γραμματέας ο Tomi Salkovski. Δεν υπάρχει βάση για τη χρηματοδότηση συλλόγων με κονδύλια του προϋπολογισμού στον νόμο για την κινηματογραφική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, η AF δεν ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ένωση χρησιμοποιεί τα διατεθέντα κεφάλαια - αναφέρει η έκθεση.

Σε σχέση με την απόφαση τερματισμού της περαιτέρω χρηματοδότησης της ταινίας "Bista" της παραγωγής "Banana Film" του Milcho Manchevski, η ομάδα εργασίας λέει ότι ο Οργανισμός έλαβε την απόφαση με βάση την εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου για τη Διοικητική Δικονομία. Το πρακτορείο διέκοψε τη χρηματοδότηση λόγω «ανάγκης επίλυσης προηγούμενου ζητήματος», δηλαδή λόγω ύπαρξης αμφιβολίας για την αλήθεια των δηλώσεων που υπέβαλε ο παραγωγός.

- Ως προς το προηγούμενο ερώτημα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική μήνυση, διότι η Βασική Εισαγγελία δεν είναι διοικητική αρχή. Η αλήθεια των δηλώσεων του παραγωγού «Banana Film» δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο. Το αν οι δηλώσεις ήταν αληθινές ή όχι, εναπόκειτο στην AF να καθορίσει τη στιγμή που εξέτασε για πρώτη φορά τις αιτήσεις της Banana Film. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, σε κάθε πολίτη διασφαλίζεται το τεκμήριο της αθωότητας - αναφέρει το έγγραφο.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας