AETM: Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τη μείωση της γκρίζας οικονομίας και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου Μακεδονίας (ΑΕΤΜ) εγκαινίασε πρόσφατα τη νέα του διαδικτυακή πλατφόρμα ecommerce.mk/badge που στοχεύει να κάνει τις ηλεκτρονικές αγορές ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες για όλους, καθώς και να συμβάλει στη συνεχιζόμενη μάχη για τη μείωση της παραοικονομίας και των αμφισβητούμενων πρακτικών των μη εγγεγραμμένων πωλητών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα, οι αγοραστές και οι e-tailers μπορούν να μάθουν περισσότερα για:

- Ο μοναδικός προηγμένο και κατηγοριοποιημένο μητρώο σε διαδικτυακούς πωλητές στη Ν. Μακεδονία που προσφέρουν ενεργά προϊόντα ή υπηρεσίες και επιτρέπουν την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω μιας από τις πέντε τράπεζες της χώρας μας που προσφέρουν ηλεκτρονικό εμπόριο.

– Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ηλεκτρονικών εμπόρων Το σήμα επαληθευμένου ηλεκτρονικού εμπόρου, η οποία στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της γκρίζας οικονομίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο προωθώντας ηλεκτρονικά καταστήματα που είναι εγγεγραμμένα νομικά πρόσωπα και έχουν περάσει τους απαραίτητους ελέγχους από την AETM για συμμόρφωση με τον κανονισμό και τις υποχρεώσεις λειτουργίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με την εγχειρίδιο κανόνων για την απόκτηση του Σήματος.

– Ενημερωτικό περιεχόμενο προς υποβολή καταγγελίες στα αρμόδια όργανα σε περίπτωση δυσάρεστων εμπειριών με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη μείωση και την αποφυγή της γκρίζας οικονομίας·

Μέσω της προώθησης εγγεγραμμένων ηλεκτρονικών εμπόρων, η πλατφόρμα στοχεύει να οικοδομήσει μια καλύτερη κοινότητα ηλεκτρονικού εμπορίου στη Μακεδονία μειώνοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και επηρεάζοντας εκπαιδευτικά και ενημερωτικά τους διαδικτυακούς αγοραστές προκειμένου να μειωθεί η γκρίζα οικονομία .

ΜΗΤΡΩΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

Το μητρώο ηλεκτρονικών εμπόρων δίνει μια σαφέστερη εικόνα της προσφοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στοχεύει:

● να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των αγοραστών και η προστασία τους κατά τις ηλεκτρονικές αγορές

● τους επιτρέπει να διακρίνουν εύκολα μεταξύ εγγεγραμμένων ηλεκτρονικών εμπόρων και μη εγγεγραμμένων οντοτήτων που συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές πωλήσεις

● μείωση της πιθανότητας αγοράς από μη επαληθευμένους διαδικτυακούς πωλητές και συμμετοχής στη παραοικονομία.

Το μητρώο ηλεκτρονικών εμπόρων περιλαμβάνει διαδικτυακά σημεία πώλησης που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία επιτυχημένη συναλλαγή μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2022 και 31ης Δεκεμβρίου 2023 και ενημερώνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους (κυρίως σε τριμηνιαία βάση).

Έγινε κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών εμπόρων σε 25 κατηγορίες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Eurostat, αλλά και το τοπικό πλαίσιο και τους υπάρχοντες ηλεκτρονικούς εμπόρους στην αγορά της ΠΓΔΜ. Το ενημερωμένο μητρώο ηλεκτρονικών εμπόρων είναι δωρεάν και διαθέσιμο στο κοινό ανά πάσα στιγμή και οι αγοραστές μπορούν να αναζητήσουν ηλεκτρονικούς εμπόρους με βάση τις ακόλουθες 3 παραμέτρους: το νομικό πρόσωπο του ηλεκτρονικού εμπόρου, τη διεύθυνση web του ηλεκτρονικού εμπόρου ( URL) και την κατηγορία στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΟ ΣΗΜΑ E-MERCHANT

Εκτός από το μητρώο, στην διαδικτυακή πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με Το σήμα επαληθευμένου ηλεκτρονικού εμπόρου – το οποίο αντιπροσωπεύει ένα οπτικό σήμα που τοποθετείται μόνο σε ηλεκτρονικούς εμπόρους που αποτελούν μέρος του Μητρώου εγγεγραμμένων ηλεκτρονικών εμπόρων και επιπλέον θα ισχύουν και θα περάσει τους κατάλληλους ελέγχους από την ΑΕΤΜ για τις απαραίτητες ρυθμίσεις και υποχρεώσεις για τη λειτουργία στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα στοχεύει να βελτιώσει τον τρόπο υποβολής αίτησης για το σήμα Verified e-merchant Badge, καθώς και την πλήρη διαχείριση των διαδικασιών απόκτησής του και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Επιπλέον, η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπει έναν απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο εφαρμογής, διαχείρισης και ανανέωσης Επαληθευμένο σήμα ηλεκτρονικού εμπόρου, καθώς και μια επισκόπηση όλων των επαληθευμένων ηλεκτρονικών εμπόρων και των μεμονωμένων προφίλ καθενός από αυτούς.

ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Μια ενημερωτική σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη στην διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολή καταγγελιών στους αρμόδιους φορείς και εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη γκρίζα οικονομία στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του οποίου οι πολίτες ενημερώνονται για τις αρμοδιότητες των φορέων και τον τρόπο ορθής υποβολής καταγγελιών στους αρμόδιους φορείς.

Μάθετε περισσότερα για την διαδικτυακή πλατφόρμα στη διεύθυνση ecommerce.mk/badge

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας