Ед­нос­тав­на фор­мула: Oд­редeте ја ва­ша­та иде­ал­на те­жина

Ве­ро­јат­но за ова се има­те пра­ша­но по­ве­ќе­пати, а не сте свес­ни де­ка суш­ти­на­та е во ед­нос­тав­на­та фор­мула. По­ен­та­та е де­ка днев­ни­от внес на хра­на и пот­ро­ше­на­та енер­ги­ја тре­ба да би­дат ед­накви. Ду­ри е пот­реб­но и вне­сот да би­де по­мал од пот­ро­ше­на­та енер­гија.

Ако хра­на­та што ја ја­де­ме да­ва по­ве­ќе енер­ги­ја от­кол­ку што мо­же да пот­ро­ши те­лото, ор­га­низ­мот ре­а­ги­ра на еден мо­жен на­чин – го зад­ржу­ва де­лот што не му е пот­ре­бен за нор­мал­на ра­бо­та и го прет­вoра во мас­ни нас­лаги. По­след­ици­те се поз­нати.

Ка­ко да ја од­ре­ди­те иде­ал­на­та те­жина?

Иде­ал­на те­жи­на е онаа што ќе ос­та­не ко­га од ви­си­на­та ќе го од­зе­ме­ме бро­јот 10. Значи, иде­ал­на­та те­жи­на за лич­ност теш­ка 165 сан­ти­мет­ри е 55 ки­лог­рами. Ме­ѓу­тоа, се­то ова е ре­ла­тив­но би­деј­ќи мус­кул­на­та и кос­ке­на­та ма­са се ин­ди­ви­ду­ални. Спо­ред тоа, ре­зул­та­тот мо­же да ва­ри­ра два до три ки­лог­рами. Ли­це­то што не се за­ни­ма­ва со фи­зич­ка ак­тив­ност, тре­ба да го све­де днев­ни­от внес на хра­на на 1.200 до 1.500 ка­ло­рии, до­де­ка кај ли­ца­та што прак­ти­ку­ва­ат спорт се доз­во­ле­ни до 2.000 ка­ло­рии.

Прочитајте и...  Имате проблем со акни на грбот? Проверете дали и вие ја правите оваа грешка

Прочитај повеќе

РЕЦЕПТ: Кифлички со јогурт

Слободен печат

Свештеник одржа миса на Фејсбук, но не забележа дека стиснал погрешно копче (ВИДЕО)

Слободен печат

Ана Николиќ го прифати предизвикот на Цеца: Објави неодолива фотографија од детството!

Слободен печат

Урнебесно! Андрија Милошевиќ ги запали социјалните мрежи со новиот предизвик! (ВИДЕО)

Слободен печат

Не тато, застани немој – Погледнете како овој пензионер и покрај карантинот отиде на кафе – КАКО ГОСПОДИН! (ВИДЕО)

Слободен печат

„Битлси“, Блонди „U2“: Погледнете како би изгледале омотите на славните музички албуми во време на коронавирус! (ФОТО)

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Неверојатно куче посвоило бебе опосум од кое не се одвојува ниту денес (ВИДЕО)

Слободен печат

Убедени се дека така ќе им биде полесно: Истражување открива зошто луѓето изневеруваат

Слободен печат

Анџелина има сериозна здравствена криза? Светските медиуми пишуваат за актерката, причината е тажна, а асистентките се во паника!

Слободен печат

Коронавирусот го откажа и доделувањето на Тони наградите

Слободен печат

Ава Карабатиќ продава разголени фотографии за 50 евра: „Се сликав како се валкам на креветот“

Слободен печат

Водителката на временска прогноза со интересна маска за заштита, но сите гледаат во бујното деколте! (ФОТО)

Слободен печат