МЖ Инфраструктура ќе добие меѓународен сертификат за одличност во јавни набавки

акедонски железници- Инфраструктура ќе му додели меѓународен сертификат за одличност во спроведувањето на јавните набавки CIPS

16

Институтот за набавки и снабдување (Chartered Institute of Procurement & Supply -CIPS) од Велика Британија, на Јавното претпријатие Македонски железници- Инфраструктура ќе му додели меѓународен сертификат за одличност во спроведувањето на јавните набавки (CIPS Corporate Certification Primary Award).

Сертификатот денеска ќе биде доделен директорот на МЖ Инфраструктура Ирфан Асани.