В Асамблеята са предвидени продължения на пет пленарни сесии

Събрание / Снимка: Free Press / Драган Митрески

Удълженията на пет пленарни сесии са насрочени днес в Асамблеята, на 140-та, 138-ма, 129-та, 131-ва и 143-та.

За някои от законите и предложенията на тези сесии обсъждането е приключило и остава само да се гласуват.

В дневния ред на 140-то пленарно заседание, наред с други, са промените в Закона за съдебната служба, в Закона за прокуратурата по съкратената процедура, Законопроект за борба с допинга в спорта и превенцията му по съкратена процедура и изменение и допълнение на Закона за Академията на съдиите и прокурорите по съкратена процедура.

Депутатите трябва да изразят становище и по Законопроекта за гаранцията на Република Северна Македония по задълженията й по Споразумението за заем за финансиране на проекта за регионална газификация, което ще бъде сключено между Европейската банка за възстановяване и развитие и Акционерно дружество за енергиен пренос на природен газ NOMAGAS Скопие в държавна собственост, Предложение за закон за реализацията на стратегическия инвестиционен проект „Соларен парк Стипион“ и Споразумение за стратегически инвестиционен проект „Соларен парк Стипион“, Предложение за закон за реализацията на стратегическия инвестиционен проект AIM GREEN TECH, Предложение за закон за реализацията на стратегическия инвестиционен проект MITILINEOS когенерационна централа Скопие и Проект на закон за реализацията на стратегическия инвестиционен проект слънчева електрическа централа - Пехчево, всички по съкратена процедура.

На 138-ата сесия в дневния ред наред с други са Законопроектът за професионалното развитие и обучение на служителите в администрацията, Законопроектът за сигурността на мрежовите и информационните системи и цифровата трансформация, Законопроектът за служителите в администрацията, Законопроектът за служителите в публичния сектор, всички по съкратена процедура, Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление и електронните услуги, Проект на закон за рибарството и аквакултурите (*), по съкратена процедура и Проект на закон за гаранция на Република Северна Македония на задълженията по Договора за заем за допълнително финансиране на проекта за модернизация и развитие на пътя, който ще бъде сключен между Международната банка за възстановяване и развитие – Световна банка и ДП „Държавни пътища“ по съкратена процедура.

В дневния ред на 129-ата сесия е Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за аудио- и аудиовизуалните медийни услуги по съкратената процедура.

Депутатите на 131-вото заседание следва да се произнесат, наред с други, за измененията и допълненията в Закона за електронните документи, електронната идентификация и поверителните услуги, по съкратената процедура, по Законопроекта за ратифициране на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, по за изменение и допълнение на Закона за пенсионно и инвалидно осигуряване, за изменение и допълнение на Закона за заетостта и осигуряването при безработица, за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, за изменение и допълнение на Закона за социална закрила и за изменение и допълнение на Закон за емитиране на облигации Република Север Македония за денационализация, всичко по съкратена процедура.

В дневния ред на 143-то пленарно заседание са няколко закона, сред които Законопроектът за отнемане на имущество в гражданския процес, след съкратеното производство, Изменения и допълнения в Закона за ограничителните мерки, на първо четене, Изменения и допълнения в Закона относно специалните права на членовете на силите за сигурност на Република Северна Македония и членовете на техните семейства, по съкратена процедура, Допълнение към закона за защита на децата, по съкратена процедура и изменения и допълнения на Закона за градоустройство, по съкратена процедура процедура.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня