Потребителските, жилищните, автомобилните и разплащателните кредити нарастват през март

НБРСМ / Снимка: "Слободен печат" / Драган Митрески

Общите кредити през март бележат месечен ръст от 0,3 на сто, което се дължи на увеличеното кредитиране на сектор "домакинства". Годишният ръст е 6,1 на сто и се дължи на по-високите кредити и на двата сектора, с по-голям принос на сектор "домакинства", съобщи днес Националната банка.

Кредитите за домакинствата нарастват с 0,5 на сто на месечна база, при годишен ръст от 6,8 на сто. Месечният и годишен ръст, посочва NB; са резултат от увеличеното кредитиране в денари и чуждестранна валута, с по-голям принос на кредитите в чуждестранна валута.

При кредитите за корпоративния сектор през март няма промяна спрямо предходния месец. На годишна база е отчетен ръст от 5,4 на сто, който се дължи изцяло на повишеното кредитиране в денари, в условията на спад на кредитите в чуждестранна валута.

‒ През март 2024 г., разглеждани по предназначение на отпуснатите кредити на физически лица, като най-представени категории потребителските и жилищните кредити бележат месечен ръст съответно от 0,4 на сто и 5,8 на сто, при ръст на годишна база от 10,4 на сто и 1,8 на сто , съответно. Автомобилните заеми този месец са се увеличили съответно с 13,1% и 0,8% на месечна и годишна база, докато заемите за кредитни карти са намалели съответно с 6,8% и 2,3% на месечна и годишна база. През март отрицателните салда по разплащателните сметки постигнаха месечен ръст от 6,1 на сто, при годишно увеличение от 1,7 на сто. При кредитите, одобрени на друго основание, се наблюдава месечен спад от 21,2 на сто, докато на годишна база те намаляват с XNUMX на сто, информира НБ.

Общите депозити през март намаляват с 0,9 на сто на месечна база, изцяло в резултат на спада на депозитите на корпоративния сектор, докато депозитите на сектор "домакинства" нарастват. На годишна база е постигнат ръст от 9,3 на сто, дължащ се на увеличените депозити и на двата сектора, с по-изразен принос за растежа на депозитите на сектор "Домакинства".

Според централната банка общите депозити на домакинствата през март са по-високи съответно с 0,1% и 8,7% на месечна и годишна база. Ръстът и при двете бази се дължи на по-високите дългосрочни депозити и депозитни пари, в условията на наблюдаван спад при краткосрочните депозити.

През март общите депозити на корпоративния сектор намаляват с 2,4 на сто на месечна база. Промяната надолу се дължи основно на намалените депозитни пари, с допълнителен спад на краткосрочните депозити и в условията на ръст на дългосрочните депозити. На годишна база депозитите на корпоративния сектор са се увеличили с 12,2 на сто, най-вече в резултат на ръста на депозитните пари, краткосрочните депозити в чуждестранна валута и дългосрочните депозити в денари, с допълнителен положителен принос от други компоненти.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня