В Карпос ще бъде открит Център за диаспора

В Община Карпош трябва да се отвори офис, т.е Център за диаспора, която ще сътрудничи на изселниците от Македония. На работа в офиса ще бъде назначен служител от общинската администрация, който да изпълнява задълженията и задачите, които ще бъдат част от стратегията за работа на офиса за сътрудничество с гурбетчиите, които са на постоянна или временна работа извън страната. Същевременно службата ще има определени компетенции и отговорности под формата на контактно-информационен център за гражданите в чужбина, за всички техни права и задължения в родината.

Трябва да се създадат конкретни възможности за административно обслужване на хората от диаспората, с което ще се повиши ефективността при извършване на различни административни процедури и решаване на проблеми от различен характер. Едновременно с това ще се предлага актуална информация за гражданите в чужбина за ползите и възможностите, които предоставя държавата за привличане на чужди инвестиции в проекти на общината. За целта ще бъде оказана техническа помощ във връзка с регистрацията на фирми и други обекти за граждани в чужбина – информират от Карпош.

Офисът ще популяризира и културни програми, а също така, както казват от Общината, ще бъде създадена база данни за всички действащи сдружения в диаспората, предимно в сферата на науката и икономиката. От особена важност ще бъде формирането на т. нар. "чадър", който ще се състои от всички организации в диаспората, който да заздрави връзките на сътрудничество между организациите в диаспората и тези в родината.

Изпълнението на предложението - меморандумът за откриване на функционален общински офис за сътрудничество с диаспората е предвидено в Плана за действие на Националната стратегия на РСМД 2019-2023 г. Самата инициатива произтича от стратегическата цел, която е насочена към по-голяма политическа ангажираност и реализиране на гражданските и социални права на диаспората, във функция на изграждане на доверие и установяване на ефективното й сътрудничество с държавата – казват от Карпош.

Видео на деня