Тренчевска от Берово обяви по-голяма грижа за уязвимите категории

Тренчевска и Шахпаска посещават дом за стари хора в Берово / Снимка: МТСП

Министърът на труда и социалната политика Йованка Тренчевска По време на посещението си в Община Берово той посети институции за социална защита към Министерството на труда и социалната политика.

Заедно с кмета на Община Берово Звонко Пекевски и бившия министър Ягода Шахпаска, посети Дом за стари хора д-р Иван Влашки - Берово, където в момента са настанени 37 потребители. Капацитетът на дома е разширен с 10 легла през 2021 г. с отварянето на третия ламел. Услугите, предлагани от дома са настаняване до пълно живеене, хранене, медицинско обслужване, дневни грижи, психо-социални дейности, организиране на културно-развлекателен живот, предоставяне на други допълнителни услуги, предоставяни от дома. В ход е изграждането на кухня, която ще подобри обслужването на самите ползватели. Поради големия интерес и реалната нужда на възрастните хора от домашни грижи, направихме проект за съоръжение – четвърти ламел, който да увеличи капацитета с още 28 легла.

д-р Иван Влашки е лицензиран доставчик на услуги за домашни грижи и грижи, като услугата се получава от 69 потребители, от 18 болногледачи. Услугата предоставя помощ при извършване на основни дейности от ежедневието, на хора с намалена функционална способност, които не могат да се грижат сами за себе си, за да продължат да живеят в собствен дом.

„Грижата за уязвими категории граждани, включително възрастни хора, е на първо място в дневния ред на правителството на Република Северна Македония и Министерството на труда и социалната политика. „Насърчавайки правата и услугите, произтичащи от системата за социална защита, ние осигуряваме по-голяма грижа и задоволяване на нуждите на най-възрастните граждани у нас“, каза Тренчевска.

Министър Тренчевска посети и малкия групов дом в Берово, открит през 2009 г. като организационна единица на Междуобщински център за социална работа Берово и в който се настаняват деца без родители и родителски грижи. Той е първият по рода си у нас. В момента той се грижи за четири деца, като за тях се грижи екип от 3 професионалисти (възпитатели) и двама гледачи.

Домът за малки групи в Берово функционира като дом за деца с техните възпитатели и възпитатели, под формата на семейна среда и осигурява адекватни качествени грижи за деца извън биологичните им семейства. Крайната цел на работата с деца от малък групов дом е изграждането на социално полезна личност, която да бъде напълно социализирана и интегрирана в социалните потоци на съвременния живот. Малкият групов дом в Берово е успешна история за деца без родители и родителска грижа.

Посещението в Берово завърши със среща с екипа на Центъра по социални дейности, която беше и възможност да се говори за правата и услугите на социалната закрила и успешното им предоставяне на онези граждани, които имат нужда от подкрепа.

Видео на деня