• наводнение

Земетресение, пожар или наводнение, идват за секунда, последствията са с години - македонските компании трябва да повишат устойчивостта си при кризисни ситуации

Компаниите трябва да разнообразят веригите си за доставки, тъй като те са едно от най-слабите звена в случай на всяко природно бедствие. Първата стъпка е да се направи оценка на риска, да се разработи стратегия, а след това чрез обучения и упражнения да се изгради устойчивост за непрекъсваемост на бизнеса. Армен Грегорян, постоянен представител на...

Земетресение, пожар или наводнение, идват за секунда, последствията са с години - македонските компании трябва да повишат устойчивостта си при кризисни ситуации Прочети повече »