Съдебен съвет: Във висшите съдилища липсват цели 49 съдии

Съдебен съвет / Снимка: "Свободна преса" - Драган Митрески

Днес Съдебният съвет избра шестима нови съдии при второто обявяване, по трима за наказателните и гражданските съдилища в Скопие, които заедно със съдиите, избрани преди два месеца от първото обявяване, наброяват общо 30 новоизбрани съдии за няколко съдилища в цялата страна от завършилите Академията за съдии и прокурори, но този брой не е достатъчен за оптимална и ефективна работа на съдилищата. На заседанието на Съдебния съвет членовете разгледаха анализа на необходимите съдебни длъжности във Върховния съд, Висшия административен съд и апелативните съдилища на Скопие, Битоля, Гостивар и Щип, от които стана ясно, че има недостиг на съдии във всички висши съдилища, понякога повече, понякога по-малко.необходимо е запълването на предвидените бройки, за да се осигури редовното, ефективно и актуално функциониране.

Председателят на комисията, направила анализа, Весна Дамева подчерта, че според разгледаните от тях параметри е установено, че в някои висши съдилища са нужни повече съдии от това, което е констатирало предварително направената систематизация от Съдебния съвет и че преди Съветът е трудна задача да ги запълни на предвидените съдебни длъжности, тъй като в същото време има липса на съдии в основните съдилища в цяла Македония, повечето от които имат разширени компетенции. Общо изчислени, в тези шест висши съдилища липсват общо 49 съдии.

Според анализа, представен от Дамева във ВКС, според систематизацията и според становището на самия ВКС са необходими 28 съдии, а в момента са 16, като един от тях е председател на съда, и такъв, чийто мандат почива.

- Работата на Върховния съд е разпределена в четири отделения, така че оптималният брой съдии за Върховния съд е 26, тоест ще бъдат по петима съдии за всяко отделение и освен това още петима съдии, както и един, който ще да бъде член на Съдебния съвет - каза Дамева.

Във Върховния административен съд според систематизацията са предвидени 13 съдии, а работят осем съдии, като председателят е съдия в Административния съд, а не във ВАС. Според анализа оптималният брой съдии във Върховния административен съд е 12, тоест по трима за всеки съдебен съвет, който функционира към този съд.

За призива на Скопие беше подчертано, че според систематизацията са предвидени 52 съдии, а в момента там работят само 30 съдии, двама от които са отстранени, защото са съдии в Конституционния съд. Според анализа на Съдебния съвет обаче за оптималната работа на Апелативния съд в Скопие са необходими 66 съдии, по 13 съдии за всеки предвиден отдел - наказателен, граждански, търговски, отдел за трудови спорове и отдел за съдебна практика.

– Този съд е единственият, който решава в апелативни производства по дела за организирана престъпност и корупция и обхваща апелативна област със съдилища с голям обем работа. Броят на съдиите не може да бъде намален, а колко бързо ще бъдат попълнени е друг въпрос – подчертава Дамева.

За Апелативния съд в Гостивар тя каза, че според систематизацията са създадени 16 съдийски длъжности и са попълнени 14 длъжности, от които един съдия е председател на съда, а един е член на Съдебния съвет. В този съд работят три специализирани отделения, така че според анализа са необходими общо 15 съдии, по петима за всяко отделение.

В Битолския апел след систематизиране са предвидени 25 съдийски длъжности, а работят само 13, от които единият е председател на съда, а другият има поста си в Апелативния, защото е председател на Охридския основен Съдебна зала. Според анализа в Битолската жалба, където работата е разделена на три отделения, наказателна, гражданска и съдебна практика, са необходими 20 съдии.

В обжалването на Щип систематизацията предвиждаше 16 места, но работят само осем съдии. Работата е разделена на две отделения, гражданско и наказателно, като според анализа за оптималната работа на този съд са необходими 12 съдии.

Дамева подчерта, че в този анализ не е отчетен броят на съдиите, които скоро ще изпълнят условията за пенсиониране.

Членът на Съдебния съвет Ивица Николовски каза, че във всички съдилища има по-малък брой съдии от необходимото, което се отразява на работата.

- Водят се дълги процедури, имаме дела в неразумни срокове, съдилищата са неефективни и небързащи в работата си, но трябва да се подчертае, че не само броят на съдиите гарантира оптимален резултат, защото много процедури зависят от други заинтересовани страни. Ние като Съдийски съвет трябва да намерим начин да запълним свободните места и след това да анализираме резултатите, които ще имат съдилищата. Трябва обаче да се внимава и в основните съдилища, ако напълним висшите съдилища с по-възрастни и опитни кадри, има опасност в основните съдии да останат само млади съдии - каза Николовски.

На вчерашното заседание Съдебният съвет избра Лиляна Миланова, Влатко Сековски и Надица Митреска за съдии в Основния наказателен съд, а Ирена Митреска, Влатко Сековски и Саня Томич Велковски за съдии в Основното граждански съд Скопие. Всички новоизбрани съдии са възпитаници на Академията на съдиите и прокурорите, които не са избрани при първото обявяване и за тях е направено второ обявяване. и със техен избор всички завършени академици от последното поколение академици са избрани за съдии. Във втората обява, освен за съдилищата в Скопие, се търсят съдии и за първостепенните съдилища в Берово, Делчево, Кичево, Крушево, Куманово и Свети Николе, но нито един кандидат не е кандидатствал за тези позиции.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня