Спасовски апелира да не се използва мобилен телефон по време на шофиране, цели 60 на сто от шофьорите в страната използват мобилни телефони в движението

мобилен телефон
Мобилни телефони / Снимка: Unsplash

Фактът, че според Световната здравна организация разсейването на водача поради използването на мобилен телефон се явява като причина за почти една четвърт от всички пътнотранспортни произшествия, ясно показва, че някои съвременни технологични средства просто не могат да се използват навсякъде и по всеки повод, каза днес министърът на вътрешните работи Оливер Спасовски.

Очевидно е, че сме изправени пред ново и потенциално много опасно явление, което според статистиката и аналитични наблюдения има капацитета да представлява изключително сериозна заплаха, чиято цена са човешки инциденти и трагедии, подчерта Спасовски в обръщението си към научен сбор на тема „Не използвай мобилен телефон по време на шофиране”, в партньорска организация на Републиканския съвет по безопасност на движението, факултет „Безопасност” и МВР, който се проведе в амфитеатъра на факултет „Св. Сигурност в Скопие.

Според него всяка технико-технологична новост носи важни дилеми, които изискват подходящи правила за настройка, особено ако практическият опит показва специфични проблеми при употреба.

Той посочи, че осъзнавайки тази опасност преди няколко години, всички компетентни институции в областта на движението не само легализираха използването на мобилни телефони по време на шофиране като наказуемо поведение, но и интензивно се ангажираха с превантивни действия и работиха заедно за повишаване на обществената осведоменост, че използването на мобилни телефони няма място в движението, независимо дали става въпрос за шофиране на моторно превозно средство, пресичане на пътища или колоездене за отдих, без да изключва нито един участник в движението.

Пътното нарушение „говорене по мобилен телефон“ бележи ръст през последния период, като през изминалата 2021 година са преследвани 1.617 такива нарушения. Тази година от началото й до края на септември са санкционирани 2.128 шофьори за използване на мобилен телефон по време на шофиране. Както посочих и по-рано, увеличението на броя е резултат от бързо нарастващата активност на полицията при санкциониране на нарушенията на правилата и разпоредбите за движение, допълни Спасовски, представяйки официалната статистика от гледна точка на работата на полицията.

Председателят на Републиканския съвет по безопасност на движението Гордана Кожуваровска посочва, че според изследване на RSBSP в световен мащаб 45 на сто от шофьорите използват мобилен телефон по време на шофиране, а в страната този процент е дори 60 на сто от шофьорите.

Използването на мобилен телефон по време на управление на моторно превозно средство е рисковано, опасно, но и противоречи на Закона за безопасност на движението по пътищата. Няма разговор по мобилния телефон, чиято важност да може да се сравни с това да стигнем до желаната дестинация живи и здрави, сублимира Кожуваровска.

Деканът на факултета по сигурност Никола Дуйовски подчертава, че мобилните телефони в комбинация с управлението на моторно превозно средство могат да бъдат смъртоносни инструменти.

Когато шофирате, оставете всички разговори на мобилния си телефон за по-късно. Защитете себе си и другите участници в движението, посочи Дуйовски, като се съгласи с останалите студенти на научната среща, че подобни професионални събития и участието на няколко различни институции и професионални, както и образователни, т.е. академични среди, могат допълнително да допринесат за разбирането и решаването на такива негативни явления.

Видео на деня