Съветът на Европа съжалява, че Русия използва правата на малцинствата като извинение за нахлуване в Украйна

Съвет на Европа / Снимка: МВР

Консултативният комитет по Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства (RCNM) осъди категорично агресията на Руската федерация срещу Украйна и „съжалява, че руските власти използват въпросите за правата на малцинствата като извинение за инвазия“. Комитетът е дълбоко загрижен за влошаващото се положение на междуетническите отношения в Украйна.

В прессъобщението на комисията, прието на пленарната сесия, се изразява ужасът от загубата на животи и човешките страдания, причинени от войната, която засяга и хора, принадлежащи към национални малцинства в разкъсаните от война райони, вътрешно разселени лица и бежанци.

„Украйна е мултиетническа страна и най-опустошените региони на Източна и Южна Украйна са дом на много национални малцинства“, отбеляза Консултативният комитет, присъединявайки се към генералния секретар на Съвета на Европа в осъждането на варварското насилие срещу жени и деца.

„Консултативният комитет е дълбоко загрижен, че войната изостри ситуацията в Украйна за междуетническите отношения, задълбочавайки недоверието между онези, които се идентифицират като етнически руснаци, и мнозинството от населението. „Това ще засегне и онези, които се идентифицират с други национални малцинства или като украинци, но използват руския език като основен език за комуникация“, се казва в изявлението.

„Агресията не само нарушава задълженията на Русия по Устава на Съвета на Европа, но е в противоречие с принципите на Рамковата конвенция и това противоречие“ не може да бъде по-остро“, заяви Комитетът. Съгласно Рамковата конвенция защитата на националните малцинства е неразделна част от международната закрила на човека и разпоредбите на Конвенцията „се прилагат добросъвестно, в дух на разбирателство и толерантност и в съответствие с принципите на добросъседство , приятелски отношения и сътрудничество между държавите."

В резултат на агресията Руската федерация беше изключена от Съвета на Европа. Като се има предвид, че Рамковата конвенция е отворена за страни, които не са членки, Руската федерация остава страна по тази конвенция и следователно е обвързана от задълженията си и подлежи на своята процедура за наблюдение. В този контекст и обстоятелствата, които го позволяват, Консултативният комитет ще продължи да следи отблизо последиците от това развитие върху лицата, принадлежащи към националните малцинства в Руската федерация.

Видео на деня