Симовски относно дела на албанците в администрацията: Валидна категория е само постоянното население

Апостол Симовски / Снимка: Архив на свободната преса

Единствената валидна категория е постоянното население и тя е по всички стандарти на ООН, които важат за всички страни по света и е приета от Евростат, каза директорът на Държавната статистика. Апостол Симовски на въпрос на МВР какви данни трябва да използва Министерството на информационното общество и администрацията при хармонизиране на данните за инструмента "Балансьор".

Вчера беше съобщено, че Министерството на информационното общество и администрацията (МИОА) според данните от последното преброяване, изчислиха, че трябва да се увеличи процентът на заетите албанци в държавната администрация - от 24,3 на 31,5 на сто, като към изчислението се добавят и данните от преброяването, които се отнасят за чуждото население, пребиваващо в чужбина.

„Ние като държава решихме да изброим категорията чуждестранно население, защото имаме проблем с емиграцията и тези данни трябва да се използват за създаване на политики за намаляване на емиграцията и евентуално връщане на хора, но те не могат да бъдат част от друго население категория“, каза Симовски.

На въпрос на МИА дали МИОА са се свързали с тях относно данните от преброяването, Симовски каза, че са се свързали миналата седмица и са им дали отговор.

„МИОА се свързаха с нас по телефона миналата седмица и им казахме, че единствената категория, която трябва да гледат, е постоянното население“, обясни Симовски.

По въпроса дали са били питани как да използват данните за гражданите, които са преброени чрез регистрите, Симовски каза, че и за това им е даден ясен отговор.

— Попитаха и получиха отговор. Не можете да ги разположите. Ние не знаем и тук няма какво да гадаем. „Тези седем процента са недекларирани и ще останат в групата на другите“, подчерта Симовски.

Симовски уточни още, че според Конституцията гражданите имат право да не отговарят за етническата си принадлежност.

„И в крайна сметка по Конституция имате право да не се изразявате. Никой не може да те задължи да се обявиш. Вменили сме данните, за които има документирана информация в регистрите, но не ни е позволено да мислим, камо ли да вменяваме данни за усещане. Това е лично и абсолютно забранено“, каза Симовски.

От МИОА казаха на МИА вчера, че при хармонизирането на данните от последното преброяване и по отношение на заетостта в публичния сектор в съответствие с принципа на справедливо и адекватно представителство, което се извършва с Методиката за планиране на заетостта в публичния сектор, данните е взето предвид, получено от общия брой регистрирани лица.

Законът за служителите в публичния сектор, който започна да се прилага през 2015 г., предвижда механизъм за постигане на конституционния принцип за адекватно и справедливо представителство на членовете на общностите, на ниво всяка една от институциите в публичния сектор, въз основа на нуждите на самите институции, изразени чрез годишни планове за заетост.

През 2016 г. беше приета Методика за планиране на заетостта в публичния сектор, съгласно която всяка институция ще трябва да изготвя годишен план за заетостта и да прилага процедури по заетостта в съответствие с годишния план. Разработен е уеб инструмент, който е достъпен на уебсайта https://balancer.mioa.gov.mk/ чрез които разпределението на планираните нови заетости се извършва по електронен път, съобразно подходящото и справедливо представяне.

Видео на деня