Притокът на преки чуждестранни инвестиции в Черна гора е 847,83 млн. евро

Подгорица снимка MIA

Общият приток на преки чуждестранни инвестиции в Черна гора към края на септември възлиза на 847,83 млн. евро, като в същото време 248,8 млн. евро са изплатени от държавата, сочат предварителните данни на Централната банка на Черна гора.

„Нетният приток на преки чуждестранни инвестиции възлиза на 599,03 млн. евро, което е със 70,03 на сто повече спрямо същия период на миналата година“, се посочва в бюлетина на банката.

Общият приток на преки чуждестранни инвестиции нараства с 41,32% спрямо съпоставения период.

92,48 млн. евро са изтеглени от държавата въз основа на инвестиции на резиденти в чужбина, а тегленията на средства от нерезиденти, инвестирани в Черна гора, възлизат на 156,32 млн. евро.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции под формата на капиталови вложения е в размер на 465,05 млн. евро. От тях 322,2 млн. евро са инвестирани в имоти, а 142,85 млн. евро - в компании и банки.

Видео на деня