Пенов похвали Якимовски: Икономията на ток в Карпош е почти 50 процента

Новото Министърът на местното самоуправление Ристо Пенов с днешното посещение на Община Карпош започва акция на посещения в общините, където да се обсъдят проблемите пред местните самоуправления и начините за отстраняването им. Както обясни министърът, община Карпош е избрана първа за посещението като успешна община с кмет с най-голям опит, с когото, поради предишното им сътрудничество, най-лесно се разбират проблемите и възможните решения.

Получихме някои насоки и искания от общината, основно в областта на градоустройството, в областта на обществените паркинги, ще се опитаме да намерим начин да го разрешим. Дойдохме да похвалим и община Карпош, която в указанията, дадени от правителството за енергоспестяване, според отчетите, които получаваме от EVN, спестяването на енергия в Карпош през този период е почти 50 процента, което е успешен принос в усилията на правителството да осигури енергия, в усилията за спестяване, защото плащаме скъпо за енергията, и в усилията да осигури достоен живот на гражданите - каза Пенов.

Кметът Стевчо Якимовски Той допълни, че е станало дума за възможностите за подкрепа от правителството на проекти, които се правят в посока спестяване на електроенергия за уличното осветление, в детските градини и в училищата.

 Обсъдихме проблемите, с които се сблъскваме, когато се опитваме да инвестираме както местни, така и чуждестранни инвеститори в страната и проблемите в областта на градоустройството. Говорихме и за сериозния проблем, който заглушава цялото Скопие, а именно проблема с паркирането и сложните процедури за въвеждане на зоново паркиране или друг начин за паркиране, който ще подобри живота на гражданите в общината, и заключихме, че в определени части имаме нужда от законови промени и консултации между държавните институции и местното самоуправление – подчерта първият човек на Карпош.

Попитан за възникналия проблем на сесията на Съветът на град Скопие и спора за махнатия от трибуната микрофон, Пенов обясни, че се занимава с него Инспекторатът за местно самоуправление, но че той лично е разговарял и с кмета, и с председателя на ОбС. Ангажиментът, според него, е гражданите да не страдат и там, където има проблеми при изпълнението на проектите, да се включи министерството, за да се отстранят проблемите и да се реализират проектите.

Видео на деня