Оставка от Конституцията, заплатите на съдиите "замразени"

Конституционен съд / Снимка: "Свободна преса" - Драган Митрески

Като не започне делото по инициатива на съдиите, заплатите им няма да бъдат увеличени от 300 на 400 евро, след като шест закона бяха променени, за да се ограничи ръстът на чиновническите заплати. С промените в шестте закона заплатите на чиновниците се увеличиха минимално от 500 на 2.000 денара.

Съдебният съвет и АС чакат да получат решението на Конституционния съд, който не е образувал производства по двете им инициативи за оценка на конституционността на промените в Закона за заплатите на съдиите и Закона за заплатите на съдебните съвети. Членове. С неоткриването на производството заплатите на съдиите и членовете на Съдебния съвет ще останат "замразени", както и на всички останали избрани и назначавани длъжностни лица, които от миналия март са получили по-високи заплати със 78 на сто, а от т. те са получили минимално увеличение, защото през февруари тази година парламентът с промени в шест закона ограничи ръста на длъжностните заплати.

Само съдиите се разбунтуваха

От Съдебния съвет очакват да получат обяснението на Конституционния съд и да обсъдят мотивите за решението, както и евентуалните им следващи стъпки. Подобно отношение имат и в КСБ.

- КСБ все още не е получило окончателното решение на Конституционния съд на РСМ, което трябва да бъде публикувано и в Държавен вестник, за да го разгледаме в рамките на компетентните органи в Асоциацията и да излезем с евентуален извод и по-нататъшни действия - казват от Сдружението на съдиите за "Слободен печат".

Съдиите са единствените избрани и назначавани служители, които оспориха промените в законите, които вместо да увеличат заплатите им с корекцията на основата за 2024 г., останаха на същото ниво заради намалените коефициенти, по които се изчисляват заплатите им. Намаляването на коефициентите стана под силния натиск на обществото, което все още се възмущава от миналогодишното увеличение на държавните заплати с фантастичните 78 процента, което се случи, след като същият Конституционен съд премахна двойната база за изчисляване на заплатите. До 21 март 2023 г. заплатата на чиновниците се изчисляваше на твърда основа, която се умножава по коефициентите на сложност (от 2 до 4,5), а след като Конституционният съд отмени твърдата база като противоконституционна, тъй като имаше две в закони, в сила като база остана средната работна заплата от предходната година. С това решение заплатите на висшите длъжностни лица, министър-председателя, председателя на парламента и президента на държавата скочиха от около 90 хиляди на около 160 хиляди денара, а заплатите на други служители също се увеличиха значително.
Съгласно Закона за съдилищата заплатата на съдиите, определена съгласно разпоредбите на този закон, не може да се намалява със закон или с решение на държавен орган, а може да бъде намалена само при установена дисциплинарна отговорност. По същия начин, съгласно Закона за заплатите на членовете на съдебния съвет, заплатата на члена на съвета, определена съгласно разпоредбите на този закон, не може да бъде намалена с друг закон или решение на държавен орган.

Конституция: Съдиите получават най-високите заплати

Според мотивите на Конституционния съд не е започната процедура по промените в законите за заплатите на съдиите, тъй като констатациите на вносителите, които твърдят, че оспорените разпоредби застрашават независимостта и автономността на съдебната власт, са неприемливи за Съдът.

- Според съда приетите на 20 февруари тази година поправки, с които коефициентите за изчисляване на заплатите бяха намалени с 13 процента, не са противоконституционни. По-конкретно, от анализа следва, че заплатите на съдиите и членовете на Съдебния съвет няма да бъдат намалени, както се твърди, а ще бъдат увеличени, но с минимален размер - каза говорителят на Конституционния съд Христина Бельовска , след решението.

Съдът прецени, че те продължават да получават заплата, съответстваща на статуса, ролята и повишението им и че финансовото им състояние не се е влошило.

– Финансовата им сигурност не е застрашена, както се твърди в обвиненията, тъй като те са сред групата държавни служители, които получават най-високи заплати в страната. Намаляването на коефициентите е извършено въз основа на закона, което означава, че твърденията, че има навлизане в съдебната власт са неоснователни, тъй като парламентът е този, който е компетентен да приема законите - каза Беловска.

В инициативата на Съдебния съвет и КС се посочва, че с оспорените закони законодателят е извършил противоконституционна и незаконосъобразна намеса в самостоятелността и независимостта на съдебната власт чрез недопустимо от закона намаляване на заплатите на съдиите като носители на съдебна власт и членове на Съдебния съвет, който е орган, който гарантира независимостта на съдебната власт.

„Посочва се, че се нарушава конституционно-правовото положение на съдилищата и съдебния съвет, тъй като законодателят значително намали коефициента за съдиите (от 2,8 на 3,7 те бяха намалени в диапазон от 2,43 до 3,21), т.е. на Съдебния съвет (от 4 за председател и 3,7 за член се намаляват на 3,47, т.е. 3,21). С намаляването на коефициентите се създава правна и фактическа невъзможност за съобразяване на трудовите възнаграждения с динамиката на средната работна заплата от предходната година, което препятства законовото право за коригиране на трудовото възнаграждение”, посочват съдиите в инициативата до Конституционния съд.

С измененията на шестте закона заплатите на длъжностните лица се увеличиха минимално от 500 на 2.000 денара, а без измененията заплатите на депутати, министри, съдии, кметове и др. щяха да се увеличат от 300 на 400 евро в зависимост от позицията, с цел хармонизиране със средната работна заплата, която за 2022 г. беше 31.859 2023 MKD, а за 36.614 г. 2025 XNUMX MKD. С тези промени беше спряно значително увеличение за тази година, но ако през следващите месеци не настъпят други законови промени, заплатите на чиновниците ще се вдигат веднъж годишно в съответствие със средната годишна заплата и те ще очакват следващото увеличение през Март XNUMX. .

Променени са законите за заплатите на избраните и назначаваните длъжностни лица, за заплатите на депутатите, прокурорите, съдиите, членовете на съдебния съвет, както и Законът за заплатите на членовете на прокурорския съвет.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня