Основният лихвен процент остава на ниво от 2,5 процента

Сградата на Националната банка
Национална банка на Република Северна Македония / Снимка: MIA

Основният лихвен процент остава непроменен на ниво от 2,5 процента, а предлагането на съкровищни ​​бонове също остава непроменено и възлиза на 10 милиарда денара, информира днес Националната банка.

- При вземането на това решение бяха взети предвид няколко ключови фактора, на първо място предприетите до момента стъпки за нормализиране на паричната политика, както и последните движения на инфлацията и на валутния пазар. През последния период на валутния пазар се наблюдава значителна стабилизация, като Националната банка се намеси чрез изкупуване на валута. В същото време натискът от енергийната криза намаля значително, а притокът на валута на валутния пазар през този период е значително по-висок от очаквания. В същото време се наблюдават някои положителни промени на валутния пазар по отношение на търсенето на чуждестранна валута от местни физически лица, което показва постепенно стабилизиране на очакванията и доверието на местните субекти, според Националната банка.

На вчерашното заседание на Комисията за оперативна парична политика бяха прегледани последните данни за вътрешната и световната икономика и последните развития на международните и вътрешните финансови пазари и беше оценено, че рисковете за цялостния макроикономически контекст все още са изразени и основният риск продължава да бъде несигурността, причинена от глобалните геополитически напрежения и тяхното въздействие върху цените и икономическата активност в глобална рамка.

Последните данни за инфлацията показват средна инфлация от 10,9 на сто за периода януари - юли, като три четвърти от този ръст се обяснява с покачването на цените на храните и енергията.

- Следователно динамиката на инфлацията все още е основно отражение на факторите от страна на предлагането, т.е. увеличението на вносните цени на храните и енергията, включително вътрешната цена на електроенергията, което се влияе от развитието на световния енергиен пазар. Предвид дългосрочния характер на тези тенденции обаче този натиск бързо се пренася върху цените на други продукти и услуги и допълнително подхранва инфлационните очаквания, което насочва към необходимостта от разумна вътрешна политика. Месечното изменение на потребителските цени обаче бележи известно забавяне, като голяма част от месечния ръст се дължи и на приетото решение за промени в регулираната цена на електроенергията. В същото време годишната динамика на базисната инфлация остава стабилна, посочва централната банка.

Последните очаквания на световните пазари, според Националната банка, показват постепенно отслабване на ценовия натиск, т.е. очакванията за цените на храните са ревизирани надолу, докато цените на петрола се очаква да се стабилизират в края на годината, а след това намаляването им.

- Въпреки това, рисковете от страна на предлагането, особено по отношение на бъдещите движения на цените на енергията и храните, все още са значително изразени поради военните развития в Украйна, така че несигурността, свързана с прехвърлените ефекти върху вътрешната инфлация, остава висока, обявата гласи.. 

Валутните резерви се поддържат в безопасна зона и ттенденциите в дейността на родната икономика през първото тримесечие от 2,4 на сто, както и прогнозите за по-нататъшен растеж според високочестотните данни за периода април - юни вече са в съответствие с последните очаквания. През този период се наблюдава допълнително, но малко по-умерен годишен ръст в промишлеността, общия оборот в търговията и хотелиерството, докато активността в строителството през периода април - май бележи забавяне на спада. Последните данни показват още ръст на кредитите и депозитите. 

Видео на деня