Някои работници мигранти не могат да използват заплатите си от чужбина

Транзакциите с Visa и Mastercard се извършват без проблем в нашите банки и в търговията. Нашите съграждани тук не можеха да теглят парите си с карта, издадена в Италия и Германия, докато американските карти минават само през някои банки

Наши сънародници, които заминават на сезонна работа в чужбина или са били там от дълго време като гастарбайтери, споделят, че са били изненадани, когато са разбрали, че в Македония не могат да използват разплащателните карти, издадени им от страните, в които работят. В нашата редакция тези дни дори получихме няколко обаждания. Банките казват, че има международни разплащателни карти, които обикновено се приемат по целия свят и че нашите банки също са в тази система. Транзакциите с Visa и Mastercard се извършват без проблеми.

Нашият съгражданин разказва, че е останал неприятно изненадан, когато банкоматът на Комерциална банка „щракнал” картата му, издадена от италианска банка.

„Дойдох в Македония, а междувременно италианският шеф ми преведе заплатата. Отидох до банкомата тук, за да го изтегля, но вместо пари, банкоматът ми изтегли картата. Когато отидох на гишето от банката ми казаха, че не могат да ми я върнат и трябва да напиша писмо до италианската банка, а тя да изпрати писмо до македонската, че картата може да бъде върната на мен. Докато бях в банката, една жена се приближи до мен и ми каза, че синът й имал същия проблем с карта от Италия и трябвало да пътува в чужбина, за да си вземе парите, защото не можел да си вземе заплатата тук“, разказва нашият. събеседник.

Komercijalna banka казва, че в нейната мрежа от банкомати и ПОС-терминали е възможно да се теглят пари в брой, т.е. да се плаща с всички карти с марката MasterCard и Visa, без никакви ограничения по отношение на транзакциите, които се активират през мрежите на тези две институции.

„Обикновено, съгласно процедурите за извършване на транзакции с карти, искане за авторизация на транзакция се изпраща до банката издател на картата и тя одобрява или отхвърля искането. По този начин всеки клиент може да получи най-точната информация, свързана с отхвърлена транзакция в неговата банка, която е издател на използваната карта. Банката, на чиито устройства се извършва транзакцията, не разполага с данни за салдото по сметката, статуса на картата или от друга страна за адекватна идентификация на потребителя”, казват от банката.

Оттам допълват, че във връзка с процедурата по връщане на чуждестранни карти, съхранявани на банкомати на Komercijalna Bank, задържането на картата обикновено се основава на отговор от Банката, издала картата, така че е необходимо да се потвърди дали картата може да бъдат върнати на клиента.

„Това е процедура, която трябва да прилага всяка банка, на чиито устройства се съхраняват карти, издадени от други банки“, обясниха от Komercijalna banka.

Във време, когато сезонните работници масово се връщат от работа в чужбина, според съветите на банкерите е най-добре да ги информираме дали могат да теглят пари в нашите банки или да извършват плащания. Нашите гастарбайтери разбраха, че някои карти от Германия минават само в Европейския съюз, а някои американски карти от друга страна се приемат тук от една банка, но не и от други банки.

Видео на деня