НБРМ: Банковата система показа относително висока устойчивост на външни шокове

Сградата на Националната банка
Национална банка на Република Северна Македония / Снимка: MIA

Високата инфлация, която е един от ключовите проблеми, както и предизвикателствата, пред които политиците са изправени от дълго време, в условията на продължителна световна криза, бяха основните теми, върху които се акцентира на срещата на делегациите на НБРМ, водени от управителя Анита Ангеловска - Бежовска и делегацията на централната банка на Черна гора, водена от управителя Радое Жугич, които се състояха в края на предходния месец, т.е. в периода 29-30 юни.

Заключението и на двата екипа е, че ценовият натиск, особено за малките и отворени икономики, е следствие от глобалните проблеми, произтичащи от пандемията и свързани с веригите за доставки, в условията на отваряне на икономиките и нормализиране на търсенето. Голям натиск се усеща и по канала на все по-високите цени на енергията и храните на световните борси. Този натиск се засилва допълнително от кризата в Украйна. Предвид дългосрочния характер на тези развития се видя необходимостта от действие чрез макроикономическа политика за смекчаване на ръста на цените и предотвратяване на нарастването на дългосрочните инфлационни очаквания.

И двете делегации са съгласни, че и в двете страни банковите системи показват стабилно представяне и относително висока устойчивост на външни шокове през изминалия период.

Високата платежоспособност, ликвидност на банките, както и доброто качество на кредитния портфейл показват, че банките успешно преминават теста на продължителната криза, с добри стартови позиции преди началото на кризата, разумна политика и разумна регулация. Въпреки това, като се вземе предвид продължителният характер и силата на кризата, са възможни неблагоприятни ефекти върху реалната икономика и прехвърляеми ефекти върху балансите на банките, поради което внимателно наблюдение, добро управление на риска и по-нататъшно изграждане на капиталови позиции за справяне с потенциалните рисковете са необходими.

На срещите бяха обсъдени възможностите и областите, в които двете централни банки могат да задълбочат успешното си дългогодишно сътрудничество.

Видео на деня