Коцарев: Бъдещето на образованието е в STEM дисциплините и зелените компетентности

Люпчо Кочарев / президент на Македонската академия на науките и изкуствата (MANU) / Снимка: МВР

Бъдещето на образованието трябва да се основава на развитието на т.нар STEM дисциплини (наука, технологии, инженерство и математика), равенство между половете и развитие на зелени компетенции сред младото население беше завършено на семинара, организиран в Македонската академия на науките и изкуствата - MANU.

Събитието бе открито от председателя на МАНУ академик д-р Люпчо Коцарев, проф. Д-р Никица Мойсоска Блажевски, главен изпълнителен директор на Македония 2025, Джан Мемед, директор на Дирекция за корпоративни клиенти, представител на Халкбанка АД Скопие, както и проф. Д-р Радмил Поленакович, представител на Факултета по машинно инженерство, UKIM и президент на Националния център за развитие на иновациите и обучение по предприемачество от Скопие.

„Днешното присъствие на над 100 учители и директори от над 25 средни училища от цялата страна е доказателство за интереса и желанието за непрекъснато подобряване на образованието, чрез обсъждане и разработване на теми, които са във фокуса на интереса на развитите страни, особено значими за страната ни, защото са пряко свързани с нашето бъдеще и устойчиво икономическо развитие. Не само желание, но и наше задължение е да насърчаваме нашите студенти да развиват критично мислене, да решават реални проблеми и да се изправят пред предизвикателствата на днешния свят“, каза проф. Д-р Радмила Поленакович, с акцент върху пътя към зеления преход и развитието на зелени умения.

Надграждайки дискусията за STEM образованието и значението на науката, технологичното развитие и зелените иновативни решения, ст.н.с. Д-р Трайче Велковски от Факултета по машинно инженерство-Скопие и ръководител на Центъра за високи постижения в професионалното образование и обучение за зелени иновации подчерта възможностите на интегрираната екосистема за професионално образование и обучение.

„По този повод бих искал да обявя националното състезание за зелени иновации за средните училища, което ще се проведе през април 2023 г., чиито победители ще имат възможност да участват в международно състезание за зелени иновации, където ще си сътрудничат с връстници от Австрия , Финландия и Португалия. По този начин можем да мотивираме нашите ученици и студенти да мислят отговорно, да изследват, да бъдат креативни и да използват своите STEM компетентности в отговор на реални проблеми“, каза Велковски.

Семинарът насърчи дискусия и обмяна на опит относно представителството и мотивацията на жените да участват в науката и образованието с фокус върху STEM дисциплините, а значителен преглед на ситуацията в Република Северна Македония направи Нена Манчев, програмен директор за образование на фондацията Македония 2025г.

„Македония 2025 ще продължи с изпълнението на дейности за насърчаване на STEM образованието за младите хора, с акцент върху момичетата. През 2022 г. 800 младежи от Македония участваха в нашите обучения и програми в подкрепа на STEM образованието, програмирането, високотехнологичните умения и изкуствения интелект“ – каза проф. Д-р Никица Мойсоска Блажевски, изпълнителен директор на Македония 2025.

Академик Люпчо Коцарев подчерта, че образованието не трябва да се разбира само като ефективно средство за обучение на ученици или постигане на национални образователни цели, а напротив, образованието е обществено благо, което трябва да бъде поставено в по-широки социални и културни рамки и движения. За разлика от технократските и инструменталните подходи, прогресивните и критични образователни системи установяват балансирана връзка между науките (включително хуманитарните) и изкуствата.

Събитието беше организирано от Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ), Факултет по машинно инженерство - Университет Св. Кирил и Методий в Скопие, Националния център за развитие на иновациите и обучението по предприемачество (NCRIPU), Македония 2025 и Халкбанка АД Скопие, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез проекта Хоризонт 2020 WBC-RRI.NET: „Включване на отговорни научни изследвания и иновации в страните от Западните Балкани: Подобряване на самоподдържащи се екосистеми за научноизследователска и развойна дейност“, и проектът по Еразъм+ GREENOVET: „Европейска платформа за високи постижения в професионалното образование и обучение за зелени иновации“.

 

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня