Бой в Съдебния съвет заради подписка за съдия за непотизъм и корупция

Заседание на Съдебния съвет/Снимка: Скрийншот

Когато членовете на Съдебния съвет на днешното 491-во заседание внесоха петиция срещу председателя на съда за непотизъм, пристрастност при назначаване и сериозни обвинения за получаване на подкупи, председателят Весна Дамева и Лорета Горгиева, член на съвета, се скараха за по-нататъшната съдба на тази петиция.

Горгиева, която е информатор по петицията, подадена от анонимен молител, обясни, че основно случаят се отнася до подбор на работа по обява за прием в професионалната служба на съда, изискваща 23 изпълнители за определен период от време, т.е. от които са повишени 19 души, като 4 души са отпаднали от процедурата и на тяхно място са назначени нови четирима, като сред уволнените има и бременна жена. Анонимният вносител твърди, че четиримата новопостъпили са в близки роднински и приятелски отношения с председателя на съда, който от своя страна отрича тези обвинения в непотизъм. Към тази петиция Горгиева добави и писмото, разгледано от колегията на Съдебния съвет на 22 април тази година с идентично съдържание, което беше отхвърлено с мотива, че Съветът не е компетентен по трудово правоотношение и от тук избухна разправията:

- В писмото се казва, че съдът прилича на съдебна кооперация, в която се продават различни стоки и има данни, че лицето Силвана е взело сума от 5.000 евро. Тук има сериозни обвинения, които сочат непотизъм и корупционно поведение и предлагам жалбата заедно с писмото да се приключи със служебна бележка, че се отнася за компетентни действия в ДНСК и Прокуратурата – поиска Горгиева.

- В жалбата няма такива твърдения. Обвиненията са за трудово правоотношение и Съдебният съвет не може да се произнесе по тях. Ще поставим това писмо за допълнително разглеждане на следващата сесия. Сега нека гласуваме само петицията, нека тя да бъде приключена само със служебна бележка, а тези кореспонденции, които изнесе докладчикът, да бъдат предадени на компетентните институции – каза председателят Дамева и се обърна към колегата си да преформулира предложението.

– Не докладвайте погрешно и не формулирайте погрешно. Писмата са приложени само като доказателство към петицията, тъй като се отнасят до едни и същи твърдения и са идентични. Така че петицията е с UPP номер №. 08-65/24, а писмата вътре, предадени на колегия с друг номер, са само приложение като доказателство за молбите – каза Горгиева и обвини Дамева в избирателност и тормоз.

Дамева поиска всички тези доказателства, за които говори колегата, да бъдат представени и прегледани още веднъж на работна среща, когато ще присъства координаторът, за да се разбере тогава дали ще бъдат представени на заседанието и какво е реши.

– Предлагате да се преразгледа архивирана, готова вещ. Имате намерение да изопачавате нещата и трябва да носите отговорност за това. Предложението е мое, подложете го на гласуване, каза Горгиева.

Членът Александър Камбовски смята, че писмото е несериозно, подадено е анонимно и няма данни за роднински връзки с председателя на съда. Процедурите по наемане на работа подлежат на контрол от други органи, каза той.

Това, за което се съгласиха присъстващите членове на Съдебния съвет, е решението за временно пренасочване на съдия към Беровския ОС и определяне на и.д. председател на Беровския съд, докато съдията от Основния съд в Струмица Биляна Иванова беше временно назначена за изпълняващ длъжността председател на Основния съд в Берово до 9 октомври, въпреки че беше открит дебат дали съдия от Основният съд в Щип трябва да бъде назначен в съда в Берово OS Kocani или OS Strumica.

Съдебният съвет взе решения за прекратяване на съдебни заседатели от Основния съд в Струга и за избор на съдебни заседатели в Основния съд в Струга, а също така прие Инструкции за изменение и допълнение на Инструкциите за метода за изчисляване на ефективното работно време.

Съветът разгледа и доклада на Комисията за класиране на кандидатите за избор на десет съдии в Апелативния съд в Скопие, където се появиха спорни кандидатури, т.е. четирима съдии, които искаха да преминат в Апелативния съд в Скопие, не представиха необходимите документи по обявата: удостоверение за гражданство, диплома от Юридическия факултет и диплома за положен адвокатски изпит.

Членовете на Съдебния съвет се съгласиха, че кандидатите за съдия от Окръжен съд Тетово Бетим Яхя, Бранка Наумовска, съдия от Основния наказателен съд Скопие, Александра Поп-Стефания от Окръжен съд Охрид и Дияна Начевска от Окръжен съд Скопие са доказани съдии с достатъчен съдийски стаж, поради което по формални причини не следва да им се отказва възможността да участват в процедурата по избор на съдии в Апелативната.

- Постъпката на тези съдии ме нарани и разочарова. Това са съдии, които проявяват неуважение към обявата и закона и искат да напредват. Законът е категоричен, че те трябва да имат пълна и изрядна документация, за да бъдат включени в кандидат-депутатската листа, за да бъдат избрани по-късно – отговори Лорета Горгиева.

Дамева се позова на практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), че "не трябва да се допуска прекален формализъм".

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня