Карпошани скоро няма да следи на живо заседанията на Съвета, Якимовски не е подписал решението

Съвет на община Карпош / снимка: MIA / илюстрация

Въпреки факта, че на заседанията на ОбС Карпош съветниците гласуваха Решение за пряко предаване, а от Общината потвърдиха, че тече процедура за осигуряване на условия за пряко излъчване, изглежда това няма да се случи. Жителите на Карпошани, които се интересуват какво решават техните избраници в Съвета, ще трябва да се задоволят с общински съобщения, тези, които имат възможност, също могат да присъстват на сесиите, които трябва да бъдат отворени за обществеността, или да прочетат решенията в общинския официален вестник , бяха приети на сесията.

Кметът Стевчо Якимовски не е подписал взетото решение за излъчване на заседанията на Съвета, т.е., както официално е посочено в Държавен вестник, той е взел решение да спре обявяването на Решението за предаване на живо на заседанията на Съвета на гр. Община Карпошна, направено на извънредната 24-та сесия на Съвета, тъй като "наредбата не е в съответствие с положителните закони и подзаконови актове".

Както се казва в мотивите към решението, решението е предложено от съветника Татяна Стояновска, като по нейно предложение отдел „Обезпечаване и организация на работата на съвета“ изготви проект на решение. И двата проекторешения бяха внесени в законовия 7-дневен срок на членовете на съвета, но предложеното от експертната служба решение беше включено в дневния ред на заседанието. До деня на заседанието никой от членовете на съвета не е представил писмено или устно становище относно заглавието на предложеното решение в дневния ред.

В чл.60 от Закона за местното самоуправление се определят задълженията на общинската администрация, като в ал.1, т.1 се определя, че общинската администрация изготвя актовете за съвета и кмета, в ал.2 се определя, че общинската администрация изготвя съвета. Сесиите, както и заседанията на неговите постоянни и временни комисии и в алинея 3 определя, че той изпълнява професионална дейност за съвета и кмета - се посочва в обяснението.

Освен това, както се казва, процедурата за вземане на решения е определена в Правилника за дейността на съвета, според който предложението - решението се предава чрез председателя на съвета на кмета, който ръководи изготвянето на акта. на експертната служба в администрацията.

 Предложените актове, които подлежат на разглеждане от Съвета, се изготвят във формата, предвидена в подзаконовите актове. По-специално актът трябва да съдържа следните елементи: мотивите, поради които трябва да бъде приет, съдържанието на акта и мотивите - това се казва между другото в мотивите.

Но според "Независими за Карпош", в чиито редици членува Стояновска, твърдят, че мотивите са неистини.

Татяна Стояновска внася предложение за точка в дневния ред на 22-то заседание и това предложение е за отмяна на решението за забрана на снимките - както публично обеща. На тази сесия беше договорено тази точка да бъде оттеглена и координаторите да координират решение на координационна среща. На координационната среща беше представен и приет проект за решение за пряко излъчване на заседанията на ОбС Карпош. Вносители са няколко съветници, изпратено е по електронен път до председателя на съвета и надлежно публикувано 7 дни преди началото на 23-тата сесия. Службата за професионална поддръжка на Съвета изготвя свой вариант на решението и добавя Татяна Стояновска като вносител без въпроси и без нейно съгласие. Този спорен вариант на решението беше включен в дневния ред с подписа на председателя на съвета Бранко Ристов. Поради измамата, която ни беше разкрита, се съгласихме да придвижим дебата по тази точка до края, спряхме 23-та сесия. Свиква се извънредна сесия с точка от дневния ред - съгласуваната и приета с 20 гласа "за" и двама "против", пишат от "Независими за Карпош - За защита на Карпош" във Фейсбук.

От там допълват, че всички действия са документирани от тях и ще бъдат докладвани на компетентните институции.

Иначе за предложението - решението, което не е написано от Якимовски, съветниците ще трябва да се произнесат отново, на следващата сесия, която ще е на 30 март.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня