Якимовски твърди, че в Карпош ще има инвестиции от милиард и половина евро

Кметът Стевчо Якимовски обяви днес, че инвестиции на стойност милиард и половина евро ще се осъществят в община Карпош.

Инвестициите от милиард и половина евро очакват решенията на Съвета и моето участие. Ще работя възможно най-усилено, за да отворя вратите за тези инвестиции, с което да увелича приходите в общините и да предоставям на гражданите по-качествени услуги. Щом имаме повече средства, ще инвестираме повече в детски градини, в училища, ще стигнат за всички нужди на гражданите на общината – - каза Якимовски.

Тези дни, както твърди кметът, ще бъде положен основният камък на голяма инвестиция, турска фирма ще построи 65 типични къщи в атара на Бърдовци. Комуните за инвестицията са платени, Общината има издадено разрешение за строеж и се чака то да стане окончателно. Според Якимовски ще се развива левият бряг на река Вардар, там фирмата "Голдън арт" ще строи сграда.

Продължаваме да работим интензивно по сътрудничеството с общинските съветници, по изработването на необходимите за гражданите ПУП. Много граждани, които живеят в индивидуални къщи, очакват решения за дострояване и надстрояване, очакват решенията на Община Карпош. Надявам се в предстоящия период това да се случи, за да могат всички граждани да реализират своите нужди и мечти - казва първият човек на Карпош.

Видео на деня