Доклад на ООН: България е длъжна да защити правата на македонското малцинство

Македонска асоциация ОМО Илинден-Пирин, Снимка: Архив

България е длъжна да зачита правата на малцинствата и да гарантира, че никой не е дискриминиран въз основа на свободно избраната от него идентичност, казаха за Гласа на Америка от Службата за правата на човека на ООН, помолен да коментира изискването на България българите да бъдат включени в Македонската конституция, докато срещу нея има 14 присъди от Съда в Страсбург за нарушаване на правата на македонското малцинство на нейна територия.

Службата на ООН по правата на човека посочи доклада, представен от независим експерт на ООН по въпросите на малцинствата пред Съвета по правата на човека през юли 2011 г., според който правителството на България е призовано да защитава свободата на изразяване и сдружаване на членовете на македонската малцинство..

– Докладът призовава българското правителство да осигури и защити правата, гарантирани в конституционните разпоредби на страната за зачитане на правото на етническо самоопределение, включително правото на свобода на изразяване и свобода на сдружаване на членовете на македонското малцинство. Докладът също така подчертава, че политиките, свързани с признаването и правата на малцинствените групи, трябва да бъдат оценени спрямо задълженията на държавата съгласно международното право за правата на човека, казва Службата на ООН по правата на човека.

В доклада се отбелязва, че правителството на България „отрича съществуването на етническото македонско малцинство“, като твърди, че членовете на тази общност всъщност са етнически българи.

В него се казва още, че "македонският език не е признат, нито се преподава в училищата, а македонците не са представени в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси".

Службата на ООН по правата на човека казва, че правата на малцинствата са защитени от различни договори за правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права и Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, и като страна по двата договора България е задължение за спазване на произтичащите от тях задължения.

– Националното законодателство трябва да признава правата на малцинствата и да гарантира, че никой индивид или група не страда от неравностойно положение или дискриминационно отношение въз основа на тяхната свободно избрана идентичност като принадлежност (или не) към етническа, религиозна, езикова или друга група, се казва в отговора .

Службата подчертава, че изпълнението на тези задължения от България се следи от Комитета по правата на човека и Комитета за премахване на расовата дискриминация.

- Северна Македония, в съответствие с втория двустранен протокол за изпълнение на Договора за добросъседство и приятелство от 2017 г., който подписа с България, се ангажира да предприеме мерки за осигуряване на ефективен достъп до равни права, защита от дискриминация и защита на култура и идентичност на българската общност в страната. Държавата ще трябва да впише и българите в конституцията, за да започнат формално преговорите с ЕС. България пък заявява, че на нейна територия няма македонско малцинство, а със специална декларация в ЕС заявява, че не признава македонския език, припомня "Гласът на Америка".

В последния си доклад за човешките права Държавният департамент отбелязва, че властите в България „продължават да отказват регистрация на етнически македонски активистки групи като ОМО-Илинден, Дружеството на потиснатите македонци – жертви на комунистическия терор, Асоциацията за защита на Individual Civil Rights и Македонския клуб за етническа толерантност в България, въпреки 14 предишни решения на Европейския съд по правата на човека, че отказът нарушава свободата на сдружаване на групи. Например, на 31 май Апелативният съд в София потвърди решението на Агенцията по вписванията от ноември 2020 г., с което се отказва регистрацията на Сдружението на потиснатите македонци - жертви на комунистическия терор, с мотива, че групата ще извърши политически дневен ред, който застрашава единството и сигурността на нацията и би нарушил правата на останалото население в страната, което не се идентифицира като македонско“.

В доклада се посочва още, че "Обединена македонска организация - Илинден цитира случаи в Благоевград, в които национални преброители казват на лица, които са ги посетили, че "македонският" не е наличен вариант за етническа идентификация".

Източник: Гласът на Америка

Видео на деня