Отпечатък

Издател:

Издателска и маркетингова компания
БЕЗПЛАТНА ПРЕСА DOO SKOPJE
ул. „Кей 13 ноември“, GTC, ет. 2, Local 12, D.E. 234, 1000 Скопие
тел. +389 2 551 1763/4
e-mai: [имейл защитен]

Мениджъри:

Мирослав Йованович

Деян Вълк

Медиен директор и главен редактор на медийната услуга:

Мирослав Йованович

e-mai: [имейл защитен]

Главен редактор на печатното издание на БЕЗПЛАТЕН ПЕЧАТ:

Злате Лозановски

e-mai: [имейл защитен]

Уеб издание SLOBODENPECHAT.MK
www.slobodenpecat.mk

тел. +389 2 5511 764
e-mai: [имейл защитен]

Редактори:

Жарко Настоски

Деян Сърбиновски

Редакция:

Марина Дамческа

Фидан Коминовски

Зоран Спасоски

Катерина Стевовска

Деян Андонович

Борджан Бойчев

Ирена Трайкова

Милена Ризоска

Лектор:

Теодора Циклевска

Фотография:

Драган Митрески

Законен представител: Адвокатско дружество Пепелюгоски