Отпечатък

Издател:

Издателска и маркетингова компания
БЕЗПЛАТНА ПРЕСА DOO SKOPJE
ул. „Кей 13 ноември“, GTC, ет. 2, Local 12, D.E. 234, 1000 Скопие
тел. +389 2 551 1763/4
e-mail: [имейл защитен]

Мениджъри:

Мирослав Йованович

Деян Вълк

Медиен директор и главен редактор на медийната услуга:

Мирослав Йованович

e-mail: [имейл защитен]

Отговорен редактор на медийната услуга СЛОБОДЕН ПЕЧАТ:

Жана П. Божиновска

e-mail: [имейл защитен]

Главен редактор на печатното издание на БЕЗПЛАТЕН ПЕЧАТ:

Злате Лозановски

e-mail: [имейл защитен]

Уеб издание SLOBODENPECHAT.MK
www.slobodenpecat.mk

тел. +389 2 5511 764
e-mail: [имейл защитен]

Отговорен редактор на уеб портала www.slobodenpecat.mk:

Валентина Ангеловска

електронна поща: [имейл защитен]

Редактор:

Деян Андонович

Редакция:

Фидан Коминовски

Катерина Стевовска

Борджан Бойчев

Христина Ивановска

Анна Трифуновски

Агнеса Каволи

Йована Савевска

Стефан Кръстески

Видео продукция на медийната услуга СЛОБОДЕН ПЕЧАТ

Отговорен редактор:

Марина Дамческа

e-mail: [имейл защитен]

Постпродукция и графика:

Антон Андов

Никола Колев

Фотография:

Драган Митрески

Мето Здравев

Интернационална кооперация:

Деян Сърбиновски

e-mail: [имейл защитен]

Лектор:

Теодора Циклевска

Законен представител: Адвокатско дружество Пепелюгоски