SSO: По-малко горски продукти, повече продажби на горски асортименти

Общото производство на горска продукция в държавните гори през второто тримесечие на 2022 г. намалява с 4,4 на сто спрямо второто тримесечие на 2021 г., а реализацията на горски сортименти е в размер на 131 587 куб. м и бележи ръст от 1,4 на сто., съобщиха от Държавната статистика офис.

Увеличение на горското производство се наблюдава при добив на дървесина от иглолистни и широколистни видове, друга обла дървесина от иглолистни видове, дърва за огрев от иглолистни видове и друга грубо обработена дървесина, трупи, дървени стълбове и колове, докато има намаление при пънове от иглолистни и широколистни видове, космическа дървесина от иглолистни видове и дърва за огрев от широколистни видове.

Видео на деня