Домакинствата започнаха да спестяват: За една година депозитите в банките се увеличиха с 10,4 на сто

Банка / Снимка: "Слободен печат" / Драган Митрески

Според доклада на Националната банка годишният ръст на депозитите на домакинствата се дължи най-вече на по-високите депозитни пари и дългосрочните депозити, в контекста на отбелязания спад на краткосрочните депозити

През април спрямо март депозитите на домакинствата в банки и спестовни каси нарастват с 2,7 на сто. Ако обаче се сравни със същия месец на предходната година, данните на Националната банка показват скок от 10,4 на сто! Домакинствата имат 5,9 милиарда евро в банкови сметки.

Експертите обясняват, че у нас гражданите все още предпочитат да държат парите си по сметка, отколкото да ги инвестират във фондове и облигации. За това допринесе и ръстът на лихвите в банките. Така лихвите по депозитите на домакинствата през март (последни данни на НБ) са 1,76%, а през март 2023 г. са 1,04%. Още по-високи са лихвите по новопостъпилите депозити на домакинствата - през март 2024 г. те са били 2,42 на сто, а през миналия март 2,27 на сто.

Според доклада на Националната банка годишният ръст на депозитите на домакинствата се дължи най-вече на по-високите депозитни пари и дългосрочните депозити, в условията на наблюдаван спад на краткосрочните депозити.

Спестяването, от друга страна, създава солидна основа за банково финансиране. На последното честване на Световния ден на спестяванията губернаторът Анита Ангеловска-Бейоска каза, че „няма съмнение, че спестяването е един от ключовите двигатели на икономическия растеж, а в развиващите се страни то е важен двигател за конвергенцията на доходите“.

- Гражданите имат високо доверие в банковия сектор, което не е изненада, като се има предвид, че системата в период на множество припокриващи се кризи все още е стабилна, високо капитализирана и ликвидна - каза управителят.

Депозитите на фирмите, от друга страна, имат тенденция към спад през април спрямо март и по-скромен годишен ръст от този на домакинствата.

„Общите депозити на корпоративния сектор през април бележат спад от 1,3 на сто спрямо месечна база. Низходящото изменение е резултат най-вече от спада на краткосрочните депозити във валута и депозитни пари и в по-малка степен на краткосрочните депозити в денари, в условията на ръст на дългосрочните депозити. Годишният ръст е 8 на сто и се дължи най-вече на увеличението на депозитните пари и дългосрочните и краткосрочните депозити в денари, с допълнителен положителен принос на краткосрочните и дългосрочните депозити в чуждестранна валута“, се казва в доклада на гласи Националната банка.

А кредитната активност беше насочена повече към домакинствата, отколкото към населението. През април заемите в корпоративния сектор са 3,55 млрд. евро, а в домакинствата 3,79 млрд. евро. В същото време кредитите за корпоративния сектор отбелязват месечен ръст от 2 на сто, докато спрямо миналия април ръстът е 6 на сто. Кредитите за домакинства на месечно ниво са с по-нисък ръст от 0,5 на сто, но на годишна база ръстът е по-висок и възлиза на 7 на сто.

Все още има голяма разлика между лихвите, които се дават за взетите пари, спрямо лихвите, които гражданите и фирмите плащат за взетите заеми.

През март лихвеният процент за общите кредити за домакинствата е бил 5,65 на сто, докато преди година беше 5,34 на сто. За новоразрешените кредити домакинствата са плащали средно 5,4 на сто лихва през март, според изчисления на Националната банка, а преди година тя е била 5,23 на сто.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня