Димитров: Българските въпроси ще станат европейски с наше съгласие

Никола Димитров "Отворени Балкани"
Никола Димитров / Снимка: EPA-EFE / АНДРЕЙ ЧУКИЧ

Твърдението, че двустранният протокол (исторически и други въпроси) не е свързан с рамката (процес на присъединяване) и че това са два отделни процеса и че внедряването на протоколите няма да повлияе на динамиката на процеса на достъп просто не е вярно! Или още по-директно – голяма лъжа! Двустранните въпроси вече биха станали легитимни от българо-европейска страна и то с наше съгласие. И от това няма да има измъкване, дори и оправяне, пише бившият шеф на македонската дипломация Никола Димитров на неговата фейсбук страница.

„В публикуваните документи (използвам правителствения македонски превод) черно на бяло пише точно обратното.

Съветът приветства подписването на втория протокол, който е съществен елемент от процеса на присъединяване (как това, което е съществена част, може да се тълкува като нечаст е въпрос може би за друга наука).

Европейската комисия ще следи напредъка в реформите във всички области, като ще обърне специално внимание на документите по чл.12 (протоколите по стария или годишните доклади и мерки по новия). Съветът ще вземе предвид оценките на комисията за напредъка на реформите и напредъка по двустранни въпроси съгласно член 12, когато взема решение относно по-нататъшни стъпки за глави или клъстери. България ще гарантира, че историята е толкова важна, колкото и върховенството на закона, ако искаме да вървим напред.

Ето тези части от документите, както в текст, така и със снимки:

47. За тази цел Комисията ще наблюдава отблизо напредъка на Северна Македония във всички области, като използва всички налични инструменти, включително експертни посещения на място от Комисията и държавите-членки, диалог съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране и индикатори от трети страни, когато е приложимо в съответствие с усъвършенстваната методология. Комисията ще информира редовно Съвета за напредъка на Северна Македония във всяка област по време на преговорите и особено когато ще представя проектите на общите позиции на ЕС. Комисията ще обърне специално внимание на ангажимента на Северна Македония за добросъседски отношения и регионално сътрудничество, както е посочено в параграф 5 (Споразумението от Преспа с Гърция и Споразумението за добросъседски отношения с България от 2017 г., както и годишните прегледи и мерки за неговото ефективно прилагане съгласно член 12) и ще информира Междуправителствената конференция за тяхното изпълнение.

48. Съветът ще вземе предвид тази оценка, когато взема решение за по-нататъшни стъпки по отношение на преговорите за съответната глава или клъстер.“

Заключенията на Съвета:

„В тази посока Съветът приветства споразумението относно протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия, създадена съгласно член 12 от настоящото споразумение.“

Тази важна стъпка ще допринесе за добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, които остават фини елементи от процеса на разширяване, както и от процеса на стабилизиране и асоцииране."

Българският парламент:

В същото време, при одобрението на френското предложение в парламента, България ясно и високо подчертава, че настоява:

– „да се гарантира, че добросъседските отношения остават хоризонтален критерий през целия процес на присъединяване на Северна Македония и че Европейската комисия ще информира Съвета за тяхното прилагане преди всяка междуправителствена конференция.“ (чети, ако София не е доволна, няма да има мърдане, ще настояваме за контрол върху уведомлението на комисията)

– „да се включи позоваване на Договора за приятелство и протоколите по член 12 в преговорната рамка относно одобрението на общи позиции от Съвета на ЕС за междуправителствени конференции“.

В исторически моменти нямаме лукса да сме наивни, нито да се правим на обидени, нито да вярваме в добронамереността на българската политика към нас, защото я няма. Изказването на Радев, иначе език на омразата, когато той каза, че България няма да допусне легитимирането на македонизма в ЕС, всъщност е кратко определение на целта на съседа. Тази цел не е постижима, но ще направи членството ни в ЕС непостижимо.

Нека не се лъжем, при тези условия и с инструментите, които има в тази преговорна рамка, София ще направи работата на историците толкова важна, колкото и борбата с корупцията. И следователно процесът, ако предложението бъде прието, ще бъде мъчителна агония без край. се казва в поста на Никола Димитров.

Видео на деня