Днес започва учредителното заседание на новия парламентарен състав

Събрание / Photo Free Press / Драган Митрески

Днес в 11 часа в парламента трябва да започне заседанието, на което трябва да бъде конституиран новият парламентарен състав. Четири точки има в дневния ред на заседанието - избор на Проверителна комисия, Проверка на мандатите на новите народни представители, избор на Комисия по избор и назначения, както и избор на председател на Народното събрание. Учредителното заседание, според новия Правилник, продължава най-много три дни, а събранието се конституира с избор на председател на събранието. Според съобщенията Африм Гаши от Алтернатива, част от коалицията Вреди, ще бъде предложен за председател на събранието.

Народното събрание ще има 120 народни представители, но се очаква да присъстват само 118, тъй като мандатите им вече са потвърдени от Държавната избирателна комисия и са им издадени удостоверения. Процедурите по обжалване все още продължават за два мандата, които бяха прегласувани миналата сряда.

В новия парламентарен състав най-много депутати има коалицията "Вашата Македония", водена от ВМРО-ДПМНЕ - 58, коалицията "За европейско бъдеще" на СДСМ е с 18 депутати, коалицията "Европейски фронт" на ДСИ също има 18 депутати, Коалиция "Вреди" има 14, Левицата - XNUMX, а ЗНАМ - XNUMX депутати.

Процедурите по обжалване на последното прегласуване в желинското село Ларце все още продължават и не е известно дали Вреди ще запази мандата си. Заради кандидатурата си за председател на Асамблеята Африм Гаши подаде оставка от лидерския пост в Алтернатива, която е част от коалицията Вреди. Билал Касами, председателят на Движение БЕСА, което е част от тази коалиция и кмет на Тетово, от друга страна, се отказа от депутатския си мандат и поиска той да не бъде проверяван на днешната сесия.

Депутати от ВМРО-ДПМНЕ са Християн Мицкоски, който се очаква да бъде мандатоносител в новото правителство, Гордана Кочовска Димитриевска, Синиша Стояновски, Бети Стаменковска, Тони Яревски, Иван Живковски, Люпчо Пренджов, Мария Митева, Иванка Василевска, Владо Мисайловски, Жаклина Пешевска, Бобан Николовски, Боян Стояновски, Каролина Насковска, Зоран Коцевски, Бране Петрушевски, Драган Ковачки, Никола Мицевски, Рашела Мизрахи, Игор Здравковски, Благица Ласовска, Миле Лефков, Даниела Христова, Мария Петрушевска, Душко Иванов, Александър Ямалов, Драгана Божковска , Емил Спасовски Донев, Пеце Милевски, Йован Яулески, Лидия Петковска, Мевмед Джафери, Кире Божиновски, Силвана Ангелевска, Грация Бакрачевска, Дафина Стояноска, Александър Веляновски и Валентина Марчевска и други депутати от коалицията.

От СДСМ пък депутати са: Димитър Ковачевски, Моника Зайкова, Даниела Николова, Оливер Спасовски, Фатмир Битичи, Саня Лукаревска, Люпчо Николовски, Горан Мисовски, Благой Бочварски, Венко Филипче, Йованка Тренчевска, Миле Талевски, Соня Мираковска , Борче Цветков, Бисера Костадиновска-Стойчевска, Митко Трайчулески и Славянка Петровска.

Депутати от редиците на ДСИ ще бъдат Блерим Беджети, Илир Хасани, Садула Дураки, Скендер Реджепи, Диана Тоска, Елми Азири, Зиадин Села, Муса Джафери, Арбана Пашоли, Али Ахмети, Талат Джафери, Илире Даути, Мендух Таки, Рина Айдари, Беджан Иляс, Илир Демири, Сали Мурати и Фатмир Исаки.

Депутати от коалицията Верди са Изет Маджити, Беким Сали, Африм Гаши, Рияд Шакири, Мерита Колчи – Коджаджику, Салим Сюлеймани, Билял Касами (който подаде оставка и поиска мандатът му да не бъде проверен), Беким Коку, Мимоза Муса, Халил Снопче, Фатмир Лимани, Саранда Имери-Стафай и Садик Сулеймани.

Левицата и ЗНАМ имат по шест депутати. Депутати от левицата са Димитър Апасиев, Борислав Кръмов, Реджеп Исмаил, Амар Мечинович, Сашко Янчев и Йована Мойсоска. Депутати от ЗНАМ, която ще стане част от бъдещата управляваща коалиция, са Бобан Карапежовски, Даниел Стойчевски, Даниела Белимова, Павле Арсоски, Миле Цеков и Весна Бендевска.

Учредителното заседание ще бъде ръководено от най-възрастния депутат Мерита Колчи Коджаджику

 

Учредителното заседание беше свикано от председателя на събранието Йован Митрески и ще бъде ръководено от най-възрастния депутат Мерита Колчи Коджаджику. С този парламентарен състав започва прилагането на новия Правилник за дейността на събранието.

Председателят на събранието информира президента на републиката за конституирането на събранието и избора на председател на събранието.

Председателстващият първото заседание назначава двама от избраните народни представители, които при необходимост го заместват в ръководенето на заседанието. Председателят определя броя на присъстващите избрани заместници, като призовава избраните заместници.

Събранието може да бъде конституирано, ако на заседанието присъства мнозинство от избраните депутати.

След установяване на кворума се избират председател и членове на Проверителната комисия на събранието. Мандатът на депутатите се проверява от събранието на учредителното заседание по предложение на Проверителната комисия, която се избира по предложение на председателя.

Проверителната комисия се състои от председател и четирима членове от редиците на депутати от различни парламентарно представени политически партии.

Въз основа на доклада на Държавната избирателна комисия за избора на всеки народен представител Проверителната комисия внася писмен доклад в Народното събрание с предложение за проверка на мандата на всеки народен представител поотделно.

Събранието претърсва и гласува общо след доклада на Проверителната комисия. За доклада на Проверителната комисия се провежда еднократно разследване, което не може да продължи повече от един ден. Гласуването по протокол се извършва след приключване на издирването, но не по-късно от 24:00 часа. Ако Проверителната комисия оспори избора на отделен народен представител, тя предлага на Народното събрание да отложи проверката на неговия мандат. За всяко предложение за отлагане на проверката на мандата на народен представител събранието обсъжда и се произнася отделно в определения срок. Събранието може да отложи проверката на мандата на народен представител и със заключение да поиска от Държавната избирателна комисия да извърши необходимите наблюдения, за да провери законността и редовността на проведения избор, като в 30-дневен срок да уведоми събранието за това. До получаване на уведомлението на ДИК депутатът, чиято проверка на мандата е отложена, няма право да присъства на заседанията на събранието.

Проверката на мандата на народните представители, станали народни представители от кандидатската листа до края на мандата, се извършва от Народното събрание на първата следваща сесия по доклад на Държавната избирателна комисия и по предложение на Комисията. за процедурния правилник и въпросите на мандатния имунитет.

Събранието на учредителното заседание по предложение на най-малко 10 народни представители избира Комисия по избора и назначенията. В Комисията е осигурено адекватно представителство на народните представители от парламентарно представените политически партии. След предложението за избор на Комисията по избиране и назначаване се провежда еднократно обискиране, което не може да продължи повече от един ден. Гласуването за избор на Комисията се извършва след приключване на издирването, но не по-късно от 24:00 часа.

Събранието избира председател на Събранието измежду депутатите. За избор на председател на събранието се провежда еднократно обиск, който не може да продължи повече от един ден. Гласуването за избор на председател на Общото събрание се извършва след приключване на издирването и не по-късно от 24 часа.

Кандидат за председател на Народното събрание може да бъде предложен от Комисията по избори и назначения или най-малко от 20 народни представители. Един народен представител може да бъде вносител на само един кандидат за председател на Народното събрание.

Предложението за кандидат за председател на Народното събрание се внася в писмена форма на заседанието на Народното събрание и съдържа името и фамилията на кандидата с биографични данни и обяснение, както и имената и фамилиите на народните представители, внесли предложението. и техните собственоръчни подписи.

При постъпили две или повече предложения за кандидат за председател на събранието, редът на кандидатите за председател на събранието се определя по азбучния ред на техните фамилни имена.

Председателят ръководи гласуването за избор на председател на Събранието. Ако Асамблеята реши да избере Председател на Асамблеята с тайно гласуване, Президентът се подпомага при избора от Генералния секретар на Асамблеята и трима заместници, които се избират от Асамблеята по предложение на Президента измежду депутатите от на различни политически партии, представени в Асамблеята.

Народният представител има право да гласува само за един от предложените кандидати за председател на събранието. Ако народният представител гласува за няколко кандидати за председател на Народното събрание, гласът му се счита за недействителен.

За председател на Народното събрание е избран кандидатът, получил мнозинството от гласовете от общия брой на народните представители. Ако за президент бъде предложен един кандидат и той не получи необходимото мнозинство от гласовете при първото гласуване, цялата процедура по избора се повтаря. Ако за президент са предложени двама кандидати и никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство от гласовете при първото гласуване, гласуването се повтаря.

Ако за председател на събранието са предложени трима или повече кандидати, гласуването се повтаря за двамата кандидати, получили най-много гласове при първото гласуване.

Ако сред кандидатите с най-голям брой гласове има кандидати с еднакъв брой гласове, гласуването се повтаря за всички кандидати с най-голям брой гласове. Ако нито един от кандидатите не получи необходимото мнозинство от гласовете при повторното гласуване, цялата процедура по избора се повтаря.

На друга сесия се избират заместник-председатели на събранието, като броят на заместник-председателите се определя от събранието по предложение на председателя на събранието. Заместник-председателите се избират измежду народните представители, принадлежащи към различни парламентарно представени политически партии. Един от заместник-председателите се избира измежду депутатите, които принадлежат към парламентарно представената политическа партия, която е най-голямата опозиционна партия. Поне един от заместник-председателите се избира от по-слабо представения пол.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня