България ще получи 11 млрд. европейски евро, реши Брюксел

EPA-EFE / PATRICK SEEGER

Европейската комисия отпуска на България 11 млрд. евро за екология, инфраструктура, заетост и аквакултури, съгласно споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г., съобщиха от постоянното представителство на страната в Брюксел.

Както съобщи кореспондентът на МИА от София, споразумението определя инвестиционната стратегия на България в областта на кохезионната политика за периода 2021-2027 г. Средствата от кохезионната политика ще насърчат икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще помогнат за изпълнение на основните приоритети на ЕС, като околната среда и цифровия преход.

Тези средства също ще подкрепят области на политиката, в които България има потенциала да постигне напредък и да намали регионалните различия в страната си. 2,4 милиарда евро от ЕФРР и Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне целите си в областта на климата.

600 милиона евро ще помогнат за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници до 27% от общото потребление на енергия, както и за намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в обществените сгради. Средствата от ЕФРР също ще бъдат използвани за рециклиране на 70% от всички отпадъци от опаковки.

Видео на деня