БиХ пое председателството на Адриатико-йонийската стратегия на ЕС

Босна и Херцеговина пое едногодишното председателство на Стратегията на Европейския съюз за Адриатическия и Йонийския регион (EUSAIR), форум, чрез който четири държави от ЕС и шест държави извън ЕС си сътрудничат в областта на търговията, околната среда и туризма.

Албания председателства инициативата миналата година.

Заместник-министърът на външните работи на БиХ Йосип Бръкич каза, че страната му ще продължи да работи по определени теми, "за да надгради направеното до момента", но също така и да доближи БиХ до членството в ЕС.

- Приоритетите на БиХ по време на нейното председателство на Адриатико-йонийския регион ще бъдат въпросът за младежта, особено в контекста на разширяването на ЕС. Тази цел на поколенията все още е пред нас, тя трябва да бъде изпълнена, каза Бръкич пред Хина в Тирана, столицата на Албания, където се провежда годишният форум.

Хърватия се присъедини към ЕС през 2013 г. и е последната страна, която се присъедини към 27-членния блок.

Европейската комисия, изпълнителният орган на ЕС, създаде Стратегията за Адриатическия и Йонийския регион (EUSAIR) през 2014 г., като начин за приближаване на страните кандидатки и потенциални кандидатки към Европейския съюз.

Видео на деня