Заявленията за паспорти и лични карти ще се подават по електронен път от Нова година

Лични карти
SP. архив

От 1 януари удостоверението за гражданство ще може да се издава и в електронен вид чрез Национален портал за електронни услуги или чрез квалифицирана електронна препоръчана доставка до електронен адрес. Гражданите ще могат да подават искания за издаване на лична карта и паспорт по електронен път.

Министърът на вътрешните работи Оливър Спасовски във Facebook информира, че са приети законови промени за цялостна цифровизация на процесите с цел подобряване на опита на гражданите при изваждане на лични документи.

- С цел подобряване на опита на гражданите при изваждане на лични документи и осъществяване на пълна цифровизация на процесите, това ръководство на МВР подходи към хармонизирането на правната уредба с европейското законодателство, като предложи законови промени, които бяха приети от Събранието на Република Северна Македония през март тази година и те влизат в сила от 1 януари 2023 г., посочва Спасовски.

Подаването на искане за издаване на лична карта и паспорт става възможно съгласно измененията и допълненията на Закона за личните карти, Закона за документите за пътуване, Закона за личните имена и Закона за регистрация по местоживеене и Резиденция.

- При процедури, определени със закон, като получаване на доказателство за обявление в Държавен вестник за изгубена лична карта, то се получава от МВР по служебен път чрез Националната платформа за оперативна съвместимост. МВР може да издаде решение за заличаване на ЕГН на гражданин или чужденец като електронен документ, уточнява Спасовски в статуса си във Фейсбук.

За хармонизиране с цифровизацията на процесите, свързани със законоустановените процедури, както посочва Спасовски, са сформирани работни групи, които работят по преразглеждане на законите и подзаконовите нормативни актове от компетентността на МВР, а именно Закона за за безопасност на движението по пътищата, Закон за оръжията, Закон за детективската дейност, Закон за чужденците, Закон за полицията, Закон за международна и временна закрила, Закон за защита от взривни вещества, Закон за наблюдение на съобщенията, Закон относно трафика на взривни вещества и Закона за частната охранителна дейност.

Видео на деня