Банките трябва да ви кажат колко сте платили общо за различни такси миналата година

Илюстративна фотография/ Profimedia

В Закона за платежните услуги и платежните системи е посочено още, че доставчикът на платежни услуги е длъжен да представи отчета не по-късно от края на януари на текущата календарна година за начислените такси през предходната календарна година.

Банките трябва да информират гражданите колко общо са платили различни такси за управление на сметките им. Банката трябва да прави това поне веднъж годишно. Това произтича от Закона за платежните услуги и платежните системи, който влезе в сила от 1 януари миналата година.

Някои банки изпратиха уведомление, че съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, банката е изготвила и предоставила отчети за общите такси, начислени от платежната сметка в денари или валута и от кредитни карти, за платежните услуги, използвани през 2023 г. Съгласно обявленията извлеченията се получават безплатно на гишетата на банката или през профила на Интернет банката.

"Слободен печат" провери как изглежда на практика в трите най-големи банки. Тези, които имат електронно банкиране на Банка НЛБ, могат лесно да намерят справка за таксите, а отваряйки я, можете да видите колко годишни такси е платил потребителят. Един конкретен пример показва годишна сума от 2.276 MKD, но разбира се, това е индивидуално за всеки. Разбити по позиции, в конкретния пример годишната такса за поддържане на транзакционната сметка е 480 денара, годишното използване на стандартен пакет за електронно банкиране е 840 денара, 130 денара са платени за нареждания чрез електронно банкиране, годишната членска такса за основната карта е 300 денара, 250 денара са похарчени за плащания в брой на гише, 576 денара за поръчки към IRS.

Комерциална банка е изпратила известие за наличността на отчета, но потребителите на електронно банкиране, с които се свързахме, казват, че не са успели да намерят електронния отчет.

Ползвателите на услугите на Стопанска банка споделят, че поне засега не са получавали известие за справка за общо начислените такси, нито че могат да намерят такава в електронен вид.

В Закона за платежните услуги и платежните системи е посочено още, че доставчикът на платежни услуги е длъжен да представи отчета не по-късно от края на януари на текущата календарна година за начислените такси през предходната календарна година.

Законът определя и как трябва да изглежда отчетът. Според тази насока не е достатъчна само обобщена сума за платените такси на годишно ниво, а трябва да се даде обяснение за всяка позиция поотделно. Отчетът трябва да съдържа информация за таксата, начислена отделно за всяка използвана услуга и информация за това колко пъти е използвана всяка услуга през отчетния период, заедно с общия размер на таксата, начислена за всяка използвана услуга. Същото е и за услугите, когато са обединени в пакет. Законът също така гласи, че, ако е приложимо, трябва да има информация за лихвения процент, прилаган към разрешения овърдрафт по платежната сметка и/или към салдото на непогасения дълг по платежната сметка, заедно с общия размер на начислената лихва за използваните разрешен овърдрафт и/или салдото на мълчаливото задължение за отчетния период. Също така, с указанието „ако е приложимо“, трябва да има информация за пасивния лихвен процент, прилаган към платежната сметка, заедно с общия размер на платената лихва за отчетния период и общия размер на начислените такси за всички услуги, използвани през периода отчетен период.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня