Детекторно проучване: Образованието в Македония е некачествено, гражданите са недоволни от учебниците, учителите...

Учебници, Снимка: Архив

Високите 57,3 процента от гражданите на Македония смятат, че страната има нискокачествено образование, а 35,6 процента са убедени, че има качество, според последното проучване на общественото мнение, проведено за Детектор от Института за политически изследвания Скопие (IPIS).

Данните от проучването показват, че недоволството на гражданите от образованието днес е по-високо, отколкото през 2019 г., когато 51,6 на сто от анкетираните граждани са били недоволни от образованието.

Ако погледнем образованието на респондентите, проучването показва, че колкото по-високо е образованието на респондентите, толкова по-голяма е тяхната неудовлетвореност. Така 67,2% от гражданите с висше образование смятат, че образованието в страната не е с високо качество. На подобно мнение са и гражданите със завършено средно образование - 61,3 на сто смятат, че имаме некачествено образование.

Основното образование заедно със средното образование се оценяват най-ниско от гражданите. По скалата от 1 до 5 основното образование е със среден резултат 2,65, средното образование е със среден резултат 2,64, докато средният резултат за висше образование е 2,73.

Спрямо проучването на „Детектор“ за 2019 г. гражданите във всички степени на образование са понижили оценките си. Така средният успех от основното образование пада от 2,85 на 2,65, от 2,73 на 2,64 в средното образование и от 2,84 на 2,73 в основното образование.

Гражданите са най-недоволни от качеството на учебниците. Цели 64,8 на сто от тях са изразили недоволство от качеството на учебниците, а едва 19,6 на сто са се обявили за доволни.
Голямо недоволство има и от учебните програми. Дори 56,8 на сто от гражданите са заявили, че не са доволни от тях, а 22,1 на сто са доволни. 44,8 на сто от анкетираните не са доволни от преподавателския състав, а 36 на сто нямат проблем с учителите.

В сравнение с преди пет години мнозинството от гражданите смятат, че днес имаме по-лошо образование. 56,3% споделят тази нагласа срещу 25%, които не виждат промяна.

Само 9,6 на сто от анкетираните казват, че днешното образование е на по-високо ниво в сравнение със ситуацията преди пет години. Същият въпрос беше зададен в проучването преди четири години и тогава 48,9 процента смятат, че образованието се е влошило през последните пет години, срещу 28,8 процента, които не виждат промени, и 18,3 процента, които тогава вярват, че образованието е на по-високо ниво в сравнение с предходните пет години.
Според изследването 49 на сто от анкетираните казват, че качеството на образователния процес у нас е по-лошо в сравнение със страните от региона. Една четвърт смятат, че е подобно, а само 5,7 на сто смятат, че Македония има по-добро образование от страните от региона.

Детектор посочва, че и тук сравнението с проучването на IPIS от 2019 г. показва, че възприятията са се влошили. Тогава 40,1% смятат, че има по-добро образование в региона, близо 30% не намират разлика, а 10,4% смятат, че страната има по-добър образователен процес в сравнение със страните от региона.

- Според гражданите основната причина Македония да е на най-ниските места в световните измервания за качество на образованието е лошата учебна програма, мнение, споделяно от 19,2 процента от гражданите. 15,5 на сто смятат, че основната причина е неадекватният преподавателски състав, 12,7 на сто виждат проблема в некачествените учебници, а 11 на сто - в лошите условия в училищата, гласи заключението.

Проучването на Института за политически изследвания Скопие е проведено от 28 февруари до 3 март тази година върху представителна извадка от 1.107 респонденти.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня