От филмовата агенция се пуснаха във фалшив филм, че са над всички закони

Филмова агенция / Снимка: MIA

Десетина възможни криминални деяния, злоупотреба със служебно положение или немарливо функциониране на службата, поради което е ощетен държавният бюджет, случаи на непотизъм и клиентелизъм, потенциална корупция и грубо незачитане на законите е установила Работната група за определяне на ситуацията в Агенцията за филми (АФ), сформирана от министъра на културата, която извърши контрола през април и май 2024 г. „Свободна преса“ разполага с доклада на работната група, който беше внесен в министерството в началото на този месец и който потвърди и разшири констатациите на Държавната сметна палата, Антикорупционната комисия, Transparency International, както и досегашните отрицателни становища на самото министерство за работата на Агенцията за филми, която е държавен орган по Закона за филмовата дейност.

В периода, обхванат от доклада, от 2017 г. до днес назначените от правителството директори на Агенцията са Горян Тозия, Боян Лазаревски и Владимир Ангелов, който е начело на институцията от февруари 2024 г. Голяма част от закононарушенията са по времето, когато директор е бил Лазаревски, който преди е бил член на Управителния съвет на агенцията. Правителството, въпреки че знаеше за лошото представяне на агенцията и имаше основание да освободи Лазаревски, защото не прие годишните отчети, не го направи.

- Правителството не прие отчетите за работата на ОФ, нито предприе конкретни действия към директора и Управителния съвет съобразно отрицателните становища на Министерството на културата. Правителството прие докладите като материал за информация, което противоречи на Закона за филмовата дейност - се казва в доклада, пълен с констатирани нередности.

Накратко, установено е, че 39 проекта са получили около 50 милиона денара (813 хиляди евро), но не са заснели филми или са върнали парите. Агенцията толерира фалшиви документи, представени от привилегировани продуценти, като List Production. Работната група установи още, че конкурсите са манипулирани от лица в конфликт на интереси, както и че Агенцията от години неправомерно е плащала пари на Дружеството на филмовите дейци на Македония. Това дружество, което е организатор на фестивала Братя Манаки, от години не е представяло финансови отчети за него. Установено е също, че чрез фестивала "Златна рамка" се теглят незаконно пари.

- Филмовата агенция работи непрозрачно, безотчетно, безотговорно, облагодетелства определена група продуценти в работата си и работи в противоречие със Закона за киното и други закони. Работата на АС е подчинена на субективизма на малък брой лица, които имат определящи функции при осъществяване на нейните компетенции. Подобна констатирана операция поражда съмнение и за наличие на признаци за нарушение на Наказателния кодекс – пише в доклада.

Отбелязва се, че има нееднакво прилагане на законите към всички производствени компании. Инспекторски контрол на Министерството на културата установи, че "Лист продакшън" е подала неверни данни на конкурса, а Управителният съвет на ОФ не е обсъдил необходимостта от конкретни действия по тази причина, нито се е произнесъл по отношение на продуцента.

- От друга страна, заради твърдения за невярно изявление от страна на "Банана филм", Управителният съвет на агенцията взе решение да спре финансирането на всички проекти на "Банана филм" на Милчо Манчевски. Подобни действия сочат явна селективност в действията – отбелязва работната група в доклада.

Агенцията изобщо не е контролирала дали продуцентските къщи работят и филмите, за които са взимали пари с предварителни договори, не е изисквала от тях да подават редовно шестмесечни отчети и не е изисквала връщане на частите от тези продуцентски къщи. че няма да направи филмите до пет години, въпреки че това е законово задължение на Агенцията, за да не се ощетява държавният бюджет.

- От проектите, обхванати от проверката, работната група придоби убеждението, че при едни и същи обстоятелства, когато няколко филмови продуценти са изпълнили условията на предварителни договори и са придобили правото да сключват договори, директорът на AF е използвал свободата на избора си. с кого ще сключи договор и на кого ще присъди пари за филм, а на отказаните не е изпратил мотивирани уведомления. Това оставя място за съмнение, че директорът на ОФ е поставил определени филмови продуценти в привилегировано положение, което създава индикации за злоупотреба със служебното положение. Установено е също, че някои проекти са били изплатени до 90 процента от сумата още в началото на снимките, като дори не са били показвани. AF не води актуална документация за реализиране на филмови проекти и извършва плащания към продуцентски компании непрозрачно и без спазване на законови задължения. Агенцията също не следи значението на банковите гаранции - пише в доклада.

Основен проблем в работата на ОФ според доклада е, че работата на Агенцията се извършва предимно чрез външни лица, а служителите не са включени редовно в работата. В доклада се посочва и забележка на омбудсмана, който констатира, че междуличностните отношения във ВС са се влошили, а същото констатира и самата работна група, която установи, че комуникацията между служителите до голяма степен се осъществява най-вече чрез електронни съобщения с използване на непрофесионална и неетична реч.

Групата установи, че AF е отпускал незаконно пари на Обществото на филмовите продуценти в продължение на няколко години. Парите от 2018 до 2021 г. са одобрени от Бранко Петровски, който тогава беше финансов съветник на директора на ОФ и председател на Надзорния съвет на Дружеството на филмовите дейци.

- Филмовата агенция, въз основа на меморандум за период от пет години, плати на Дружеството на филмовите работници 7 милиона денара (115 хиляди евро). Председател на дружеството е Игор Иванов – Изи, а главен секретар е Томи Сълковски. В Закона за филмовата дейност няма основание за финансиране на сдружения с бюджетни средства. В същото време АФ не контролира как тази асоциация използва отпуснатите средства - се казва в доклада.

Във връзка с решението за прекратяване на по-нататъшното финансиране на филма "Биста" от продукцията "Бананов филм" на Милчо Манчевски работната група посочва, че Агенцията е взела решението на базата на неправилно прилагане на Закона за административното производство. Агенцията спря финансирането поради „необходимост от решаване на предишен проблем“, тоест поради наличие на съмнение относно истинността на изявленията, представени от производителя.

- По предходния въпрос в никакъв случай не може да се води наказателна жалба, защото ООП не е административен орган. Истинността на изявленията на продуцента "Банана филм" не може да се счита за предрешена. Дали изявленията са верни или не, зависи от AF да определи по време на първото разглеждане на заявленията на Banana Film. Според Конституцията на всеки гражданин се гарантира презумпцията за невиновност – се посочва в документа.

Уважаеми читателю,

Нашият достъп до уеб съдържание е безплатен, защото вярваме в равенството в информацията, независимо дали някой може да плати или не. Ето защо, за да продължим работата си, молим за подкрепата на нашата общност от читатели, като подкрепим финансово Free Press. Станете член на Sloboden Pechat, за да помогнете на съоръженията, които ще ни позволят да предоставяме дългосрочна и качествена информация и ЗАЕДНО нека осигурим свободен и независим глас, който ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НА СТРАНАТА НА ХОРАТА.

ПОДКРЕПЕТЕ СВОБОДНАТА ПРЕСА.
С ПЪРВОНАЧАЛНА СУМА 60 ДЕНАРА

Видео на деня