Adora: Твърдението на BEG не е правилно

"Adora Engineering" чрез публичен търг, за 9,3 милиона евро, закупи топлоцентралите "Изток" и "Запад" и по -голямата част от останалата собственост на "Топлификация" АД / Снимка: МВР

Изявлението на BEG е неправилно в няколко отношения. На първо място, Adora не е купила топлофикациите, издадени на лизинг, а в процедура по несъстоятелност без никакви тежести и забележки в нотариалния акт и в решението за покупко-продажба. Освен това договорът за наем на топлофикациите е официално прекратен с Решение на Съвета на кредиторите от 22.12.2021 г., реагират от Adora.

- Оттогава до днес топлоцентралите се ползват без регламентирани взаимоотношения със собственика Адора. БЕГ не се съгласи с това решение и започна няколко съдебни производства, част от които завършиха с окончателни съдебни решения и бяха отхвърлени като неоснователни, а някои БЕГ ги оттегли, защото беше ясно, че ще ги загубят. Що се отнася до твърдението, че те са плащали лизинга и Adora е връщала сумите, това е отчасти вярно, но причината, поради която тези средства не са били приети от Adora, не е заради размера на лизинга, а поради основата на плащане. BEG плати тези пари, като се позова на стар договор за наем, който беше прекратен, факт, потвърден от съдебни решения, с което BEG нелегитимно искаше да го запази жив. Сега BEG казва, че ще изплати на Adora в някакво неопределено бъдеще, което изобщо не е типично за работа като част от регулиран бизнес, каза Adora в отговор на предишното съобщение на BEG.

Адора подчертава, че ако ESM поеме регулираното производство на топлинна енергия, BEG от този момент ще престане да има никакви приходи от дейността, което ще допринесе за невъзможността за плащане на дълга.

 

Видео на деня