Анализи

Анализи

Во Македонија германската плата вреди двојно повеќе

Македонија и другите земји долж балканската магистрала (Србија, Босна и Херцеговина, Албанија и Црна Гора) се најевтини за живот и во нив германски државјанин...

Во 2016 стран­ски­те ин­вес­ти­ции до­а­ѓа­ле на сла­мче

Пот­фрла­ње  За де­сет ме­се­ци од 2016 го­ди­на од стран­ство влег­ле са­мо 196,94 ми­ли­о­ни ев­ра стран­ски ин­вес­ти­ции, што е да­ле­ку под на­ја­ве­но­то и оче­ку­ва­но ниво Тур­ци­ја...

Шарена револуција – прв чекор кон промена на граѓанската свест

    Настан на годината  Шарената револуција несомнено беше настан што ја одбележа 2016 година во Македонија. Но, нејзината цел не смее да се сведе само...

Тра­у­ми­те на Келн

  По­ли­ци­ја­та ги пре­ки­на ис­тра­ги­те за по­ве­ќе­то при­ја­ви на на­па­ди заш­то не­ма­ле до­вол­но до­ка­зи или оти жрт­ви­те не мо­же­ле да ги опи­шат или да ги...

Остри критики од фондацијата „Конрад Аденауер“ за ВМРО-ДПМНЕ

Наместо да ја прифати волјата на мнозинството и да се насочи кон внатрепартиски реформи, ВМРО-ДПМНЕ се обидува да ја задржи разјадената власт, пишува во...

Радоста на банкарите горка за граѓаните

Трите најголеми банки во Македонија - Комерцијална банка, Стопанска и Тутунска банка, за 9 месеци од годинава оствариле  нето заработувачка од камати од 125,3...

На секое семејство му недостасуваат по 2.000 денари за преживување

Потрошувачката кошничка за минимален животен стандард тежи 32.354 денари, а секое семејство на располагање во просек имало по 30.016 денари, и тоа со вклучени...

СЕ ПРАЗНАТ СЕЛАТА, А ПРИРОДНИОТ ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО Е НЕГАТИВЕН: Македонија станува земја на старци

Демографот Дончо Герасимовски вели дека иселувањето кое е карактеристика на Македонија од 90-тите години на минатиот век, уште повеќе се зголемува, бидејќи сега цели...

Секоја година исто зимско еколошко сценарио: Од убиствениот воздух власта нè брани со препораки да...

Загадувањето полека почнува да го пробива одбранбениот систем, па така, и при не многу големи концентрации на загадувањето, ќе имаме зголемени негативни ефекти од...

СДСМ: Македонија со Груевски стана земја со сериозно загрозени работнички права

Работниците макотрпно работат по 10, 12 работни часови на ден за мизерно ниски плати на незаштитени скелиња, велат од СДСМ. Македонија со Никола Груевски стана...

Не пропуштајте

Плевнелиев: Македонија да влезе во ЕУ, ама не и „македонизмот“!

Став „Македонизмот е една идеологија која не е само антибугарска, туку е и антидемократска. Тоа е една идеологија на тотални манипулации со историјата. Тоа...